...

Dat is de conclusie van de Norfolk Diabetes Prevention Study (NDPS), de grootse studie ter preventie van diabetes van de laatste 30 jaar, die werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de vorsers hebben ongeveer acht miljoen Britten prediabetes en hebben 4,5 miljoen Britten type 2-diabetes.De NDPS werd uitgevoerd van augustus 2011 tot januari 2019 in 135 eerstelijnspraktijken en acht interventiecentra in het oosten van Engeland. Van de 141 973 mensen die een hoog risico liepen op type 2-diabetes, hebben 1028 mensen met prediabetes (gestoorde nuchtere glykemie of niet-diabetische hyperglykemie) zich ingeschreven voor een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De vorsers hebben het nut onderzocht van een groepsinterventie waarbij de proefpersonen werden uitgenodigd kleine pragmatische veranderingen aan te brengen aan hun levenswijze om het gewicht licht te doen dalen en om wat meer lichaamsbeweging te nemen. Die proefpersonen werden vergeleken met een controlegroep.Resultaat? Door een vermagering met twee tot drie kilo en meer lichaamsbeweging te nemen gedurende twee jaar daalde het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes bij die patiënten met prediabetes met 40-47%. Per 11 behandelde proefpersonen kon 1 diagnose van type 2-diabetes worden vermeden. Voorwaar een sterk resultaat."We zijn verheugd over de resultaten van de studie. Dit is de eerste studie die aantoont dat preventie van diabetes mogelijk is, ook bij mensen met prediabetes", zei prof. Mike Sampson. "De vaststelling dat een lichte vermagering en meer lichaamsbeweging in het kader van een reëel programma zoals dit het risico op progressie naar type 2-diabetes verlaagt, is bijzonder hoopgevend." (referentie: Jama Internal Medicine, 2 november 2020, doi: 10.1001/jamainternmed.2020.5938)