...

Tot 20% van de kinderen vertoont een atopische dermatitis. Het onderzoek werpt een nieuw licht op de genetische en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan atopische dermatitis. Vervanging van één of twee letters van de genetische code van het KIF3A-gen (single nucleotide polymorphisms) zou volstaan om de productie van het KIF3A-eiwit te doen dalen. Als gevolg daarvan vermindert de barrièrefunctie van de huid en kan de huid het vocht niet genoeg bijhouden.Het KIF3A-gen codeert voor een eiwit, dat signalen genereert van de buitenkant naar de binnenkant van een cel, onderdeel van een complex sensorisch apparaat.In hun nieuwe studie hebben de vorsers ontdekt dat twee SNP's van het KIF3A-gen, namelijk rs11740584 en rs2299007, delen van het gen veranderen in een vorm die via methylering de snelheid regelt waarmee het gen wordt vertaald in het overeenstemmende eiwit. De wetenschappers hebben bevestigd dat cellen van de huid en het neusslijmvlies van mensen met die SNP's van het KIF3A-gen meer gemethyleerd waren en minder KIF3A-mRNA bevatten dan cellen zonder die SNP's. En de huid van die mensen bleek ook meer water te verliezen, waardoor het risico op ontwikkeling van eczeem stijgt.Om na te gaan of een lagere hoeveelheid KIF3A daadwerkelijk atopische dermatitis in de hand werkt, hebben de vorsers experimenten uitgevoerd bij KIF3A-knock-outmuizen. Die muizen vertoonden een hoger transepidermaal waterverlies en een disruptie van junctionele eiwitten en ontwikkelden gemakkelijker een atopische dermatitis. KIF3A is dus nodig voor de homeostase van de huidbarrière.Nu is aangetoond dat die SNP's van het KIF3A-gen het risico op atopische dermatitis vergroten, zouden die genetische varianten kunnen worden opgespoord bij zuigelingen. Ook kan dan worden nagegaan of een behandeling die specifiek gericht is tegen het transepidermale waterverlies, het optreden vaan een atopische dermatitis zou kunnen voorkomen bij kinderen met die SNP's. Preventie van atopische dermatitis tijdens de eerste kinderjaren zou een kettingreactie van andere allergische ziekten later in het leven zoals astma, voedselallergie en allergische rinitis kunnen blokkeren. (referentie: Nature Communications, 14 augustus 2020, doi : 10.1038/s41467-020-17895-x)