...

De ziekte van Alzheimer is het gevolg van een complexe combinatie van verschillende factoren. Daar komt nu ook dus lawaai bij. De studie werd uitgevoerd bij 5227 65-plussers die deelnemen aan het Chicago Health and Aging Project. 30% van die mensen vertoonde lichte cognitieve stoornissen en 11% een ziekte van Alzheimer.De cognitieve functies werden om de drie jaar getest. De vorsers hebben het lawaai in de gemeenschap tijdens de laatste vijf jaar voor elke evaluatie berekend met een ruimtelijk voorspellingsmodel en hebben onderzocht of de hoeveelheid lawaai correleerde met lichte cognitieve stoornissen (MCI), de ziekte van Alzheimer, de resultaten op cognitieve tests en de snelheid van aftakeling van de cognitieve functies.De wetenschappers hebben vastgesteld dat een toename van het geluidsvolume met slechts 10 decibel correleerde met een 36% hoger risico op lichte cognitieve stoornissen en een 30% hoger risico op alzheimer. Er werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen de hoeveelheid lawaai en de resultaten bij cognitieve tests, vooral de perceptiesnelheid, maar de hoeveelheid lawaai correleerde niet systematisch met een achteruitgang van de cognitieve functies.Volgens Sara D. Adar van de Universiteit van Michigan, hoofdauteur van de studie, "wijst de studie erop dat het hoge geluidsvolume in typische stedelijke gemeenschappen in de Verenigde Staten negatieve invloed kan hebben op de hersenen van oudere mensen.""Dat biedt dus mogelijkheden inzake volksgezondheid. Het is immers mogelijk de blootstelling aan lawaai op individueel en populatieniveau te verminderen", voegde ze eraan toe. (referentie: Alzheimer's & Dementia, 20 oktober 2020, doi: 10.1002/alz.12191)