Alles over Verenigd Koninkrijk

De levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten die gestabiliseerd zijn met een behandeling met antiretrovirale middelen, is sterk verbeterd. Parallel daarmee is ook het aantal consultaties in hiv-referentiecentra voor behandeling van leeftijdsgebonden, niet met het hiv samenhangende comorbiditeit sterk toegenomen. Gezien die evolutie moet de organisatie van die centra dringend worden aangepast.

Een internationale groep heeft een meta-analyse uitgevoerd van het effect van de voeding op de geestelijke gezondheid. Ongezond eten correleert met een hoger risico op depressie. Omgekeerd verlaagt een mediterrane voeding het risico op depressie met een derde.

Aarskanker wordt in ongeveer 30% van de gevallen gediagnosticeerd in een gevorderd stadium, waarin chirurgie uitgesloten is. Die patiënten worden meestal behandeld met chemotherapie, meer bepaald een combinatie van cisplatine en 5-FU. De InterAACT-studie zou daar echter weleens verandering in kunnen brengen.

In geval van longfibrose bepaalt de kortademigheid bij inspanning grotendeels de levenskwaliteit (health-related quality of life, HRQoL). Deze kortademigheid gaat vaak gepaard met zuurstofdesaturatie. De AmbOx-studie onderzocht het effect van ambulante zuurstoftoediening op de levenskwaliteit in geval van geïsoleerde inspanningsgebonden hypoxie.

Vaak wordt een supplement van omega 3-vetzuren aangeraden. De ASCEND-studie plaatst vraagtekens bij het belang daarvan.

Het is duidelijk bewezen dat acetylsalicylzuur gunstige effecten heeft bij de secundaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Waarom het dan ook niet in de primaire preventie voorschrijven bij patiënten die een hoog risico lopen?

Chemseks is een nieuwe praktijk, die erg in zwang is in bepaalde middens, met name bij mannen die seks hebben met andere mannen (homo's of biseksuelen). Chemsex verhoogt de prikkeling, de gewaarwording en de uithouding tijdens het vrijen. Recente klinische en epidemiologische onderzoeken stellen vast dat die rock-'n-rollpraktijk het risico op een nieuwe hiv-infectie of HCV-infectie verhoogt. En dan hebben we het nog niet over soa.

Het aantal gevallen van soa dat in 2017 werd gediagnosticeerd, was vrijwel gelijk aan het aantal gevallen dat in 2016 werd gediagnosticeerd, maar toch luiden de Britse gezondheidsdiensten de alarmbel in een recent rapport. Het aantal gevallen van gonorroe dat in 2017 werd gediagnosticeerd, was 22% hoger. Dat is het hoogste cijfer sinds de jaren negentig. Het aantal gevallen van syfilis is gestegen met 20%, het hoogste aantal dat ooit werd geregistreerd sinds 1949 en de invoering van penicilline.

Ziektemodificerende antireumatica (DMARD's) hebben hun naam niet gestolen, verre van. Op het EULAR 2018 werden twee studies gepresenteerd die aantonen dat DMARD's de gewrichten van patiënten met een reumatoïde artritis (RA) beschermen. Ze hebben dat aangetoond door evaluatie van het effect van DMARD's op de frequentie van knie- en heupartroplastiek.

Net zoals bij mannen is ook de levensverwachting van hiv-positieve vrouwen verbeterd. Een groot aantal vrouwen bereikt dan ook de menopauze. De symptomen van de menopauze hebben negatieve invloed op de levenskwaliteit. Volgens de eerste resultaten van de Britse PRIME-studie worden de menopauzale symptomen gewoon weggewuifd.

Vierentwintig Belgische ziekenhuizen organiseren deze en volgende week activiteiten rond preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van hartfalen. Ze willen deze frequente maar te weinig bekende aandoening in de kijker zetten. Ze vragen om een gunstiger klimaat om de Europese aanbevelingen in praktijk te kunnen omzetten.

Will Brown heeft een bijzonder heldere en leerrijke presentatie gegeven, gebaseerd op het lange voorbereidingswerk met zijn collega's van de MBASE INVESTIGATORS, over de behandeling die kan worden voorgeschreven bij conversie naar een secundair progressieve multiple sclerose.

Er bestaan geen richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica als kinderen met astma een aanval vertonen. Een Nederlandse meta-analyse leert dat die kinderen in de reële praktijk significant vaker een totaal zinloze behandeling met antibiotica krijgen, wat het risico op resistentie verhoogt.

De behandeling van hypercholesterolemie is niet zo eenvoudig, verre van. Alle specialisten zijn het erover eens dat je eerst een krachtig statine in een optimale dosering moet geven. Bij een aantal patiënten moet je nog andere geneesmiddelen voorschrijven. Daarom zijn nieuwe geneesmiddelen altijd welkom.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.