Alles over UZ Gent

De laatste tien jaar is de medicamenteuze behandeling van hiv-infectie zeer sterk verbeterd. Hiv-infectie is nu een chronische ziekte geworden. Maar gaat dat ook gepaard met een verbetering van de levenskwaliteit? Blijkbaar niet, te oordelen naar de resultaten die dr. Marie-Angélique De Scheerder heeft gepresenteerd op het congres van de EACS 2023.

Heeft overschakeling van een klassieke drievoudige combinatietherapie op een 2DR (DTG/3TC) invloed op het totale DNA of het intacte provirale DNA van de virusreservoirs en meer in het algemeen op de dynamiek van de reservoirs? Op die vraag heeft prof. Linos Vandekerckhove (UZ Gent) geprobeerd een antwoord te geven bij de presentatie van de eerste resultaten van de Rumba-studie in Glasgow.

Gentse wetenschappers hebben een correlatie vastgesteld tussen de voeding en de ernst van een sars-CoV-2-infectie. De meeste patiënten die ernstig ziek worden en zelfs in het ziekenhuis sterven, vertonen bij opname een belangrijk tekort aan selenium en zink.

Vlamingen weten veel te weinig over de oorzaken van diabetes, de verschillende vormen en hun behandeling. De gemiddelde Vlaming haalt amper 4,9/10 wanneer gepeild wordt naar zijn/ haar kennis over diabetes. Daarom lanceert de Diabetes Liga vandaag op Wereld Diabetes Dag een online kennistest.

Prof. Philippe Carron (reumatologie, UZ Gent) mocht de plenaire sessies van het congres van de EULAR 2019 openen als moderator van een symposium over de goede praktijk bij de aanpak van spondylitis ankylosans. Eén cijfer viel echt op in de uiteenzettingen: gemiddeld duurt het 8 jaar voor de diagnose van spondylitis ankylosans wordt gesteld en voor die patiënten dus een specifieke behandeling krijgen. Om aan die "ongedekte behoefte" te voldoen, doet prof. Carron twee interessante initiatieven uit de doeken, een Engels en een Belgisch, om het diagnostische proces te versnellen.

Zwangerschapsresten behoren tot de complicaties van een miskraam. In de klinische praktijk beschikt de behandelende gynaecoloog over verschillende behandelingsstrategieën. Dr. T. Hamerlynck (UZ Gent) besprak de literatuur en haar eigen ervaring met vooral aandacht voor het gevolg van zwangerschapsresten op de fertiliteit.

Prof. Karel Decaestecker (UZ Gent) geeft een gedetailleerd overzicht van de verworvenheden en toekomstige mogelijkheden van robotgeassisteerde niertransplantatie (levende donor) na twee jaar praktische toepassing op Europees niveau. De studie die in Kopenhagen werd voorgesteld, werd beloond met de René Küss Award 2018. Deze prijs die een origineel onderzoek naar transplantatie in de kijker zet, is een eerbetoon aan deze Franse pionier van de niertransplantatie.

In december heeft een groep van de Universiteit van Gent een studie gepubliceerd in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, het officiële tijdschrift van de Endocrine Society. In die studie tonen de vorsers aan dat er een onafhankelijke, negatieve correlatie bestaat tussen insulineresistentie bij jonge mannen zonder diabetes en de dikte van het trabeculaire en het corticale bot.