Alles over Universiteit van Gent

Niertransplantatie is de referentiebehandeling voor patiënten met terminaal nierfalen. Robotgeassisteerde niertransplantatie werd ontwikkeld om de morbiditeit als gevolg van een laparotomie te verminderen. De techniek wordt al in meerdere Europese centra toegepast.

Gesprek met prof. Denis Clément van de Universiteit van Gent, die in plaats van commentaar te geven op de laatste, vaak tegenstrijdige gegevens over de behandeling van hypertensie, een boodschap heeft voor alle collegae, specialisten en huisartsen: "Je moet een patiënt met hypertensie in zijn geheel bekijken."

Bij jonge mannen die hun groeifase beëindigd hebben, vind je toch nog een hoge concentratie van biomarkers van bothernieuwing. Dat wijst erop dat de botmassa nog wat blijft toenemen. De studie die Charlotte Verroken van de Universiteit van Gent heeft gepresenteerd, heeft de botdichtheid en het botmineraalgehalte gemeten twaalf jaar na bepaling van die biomarkers. De resultaten van die studie ondersteunen die hypothese niet.

In december heeft een groep van de Universiteit van Gent een studie gepubliceerd in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, het officiële tijdschrift van de Endocrine Society. In die studie tonen de vorsers aan dat er een onafhankelijke, negatieve correlatie bestaat tussen insulineresistentie bij jonge mannen zonder diabetes en de dikte van het trabeculaire en het corticale bot.