Alles over Toulouse

Vorsers uit Toulouse zouden in de spieren zelf een sterke bondgenoot hebben gevonden in de strijd tegen sarcopenie, namelijk apeline. Apeline is een natuurlijk hormoon, dat wordt afgescheiden als de spieren samentrekken bij inspanning. Apeline zou kunnen helpen om afhankelijkheid en isolatie van bejaarden tegen te gaan.

Prof. Olivier Rascol (Toulouse, France) maakt een update over de behandeling van de ziekte van Parkinson met gentherapie. Een van de aspecten van deze behandeling is dat ze het de cellen mogelijk maakt om de ontbrekende dopamine te produceren of om de expressie van factoren te doen toenemen die voor een stijging zorgen. Momenteel zijn de gegevens preliminair, maar hoopvol.

Prof. Olivier Rascol (Toulouse, France) maakt een update over de behandeling van de ziekte van Parkinson met gentherapie. Een van de aspecten van deze behandeling is dat ze het de cellen mogelijk maakt om de ontbrekende dopamine te produceren of om de expressie van factoren te doen toenemen die voor een stijging zorgen. Momenteel zijn de gegevens preliminair, maar hoopvol.