Alles over Toulouse

Vorsers uit Toulouse zouden in de spieren zelf een sterke bondgenoot hebben gevonden in de strijd tegen sarcopenie, namelijk apeline. Apeline is een natuurlijk hormoon, dat wordt afgescheiden als de spieren samentrekken bij inspanning. Apeline zou kunnen helpen om afhankelijkheid en isolatie van bejaarden tegen te gaan.

Prof. Olivier Rascol (Toulouse, France) maakt een update over de behandeling van de ziekte van Parkinson met gentherapie. Een van de aspecten van deze behandeling is dat ze het de cellen mogelijk maakt om de ontbrekende dopamine te produceren of om de expressie van factoren te doen toenemen die voor een stijging zorgen. Momenteel zijn de gegevens preliminair, maar hoopvol.

Prof. Olivier Rascol (Toulouse, France) maakt een update over de behandeling van de ziekte van Parkinson met gentherapie. Een van de aspecten van deze behandeling is dat ze het de cellen mogelijk maakt om de ontbrekende dopamine te produceren of om de expressie van factoren te doen toenemen die voor een stijging zorgen. Momenteel zijn de gegevens preliminair, maar hoopvol.

Het CHU van Toulouse heeft onlangs van zich laten horen door in een maand tijd twee geslaagde robotgeassisteerde niertransplantaties uit te voeren bij obese patiënten. Die kwamen niet in aanmerking voor transplantatie wegens ernstige of morbide obesitas (body mass index of BMI hoger dan 35), omdat de chirurgische risico's als te hoog werden ingeschat. De eerste patiënt was 1,63 m lang en woog 105 kg, of een BMI van 37, en de tweede was 1,80 m lang en woog 130 kg, of een BMI van 40.