Alles over Sheffield Hip Fracture

Markers van hernieuwing van het bot en fractuurrisico

Er is nog veel onzekerheid over de waarde van markers van hernieuwing van het bot bij de evaluatie van het fractuurrisico in de klinische praktijk. Het is ook nog niet duidelijk of die markers losstaan van andere voorspellers.