Alles over Seattle

Dankzij een doeltreffende antiretrovirale behandeling is een hiv-infectie geëvolueerd van een in principe dodelijke ziekte naar een chronische ziekte. Experts die ouder wordende hiv-geïnfecteerde patiënten behandelen, moeten daardoor almaar meer aandacht besteden aan de comorbiditeit als gevolg van het verouderen. Een groep vorsers van de Universiteit van Washington in Seattle heeft de evolutie van het type myocardinfarct volgens de leeftijd onderzocht.

Prof. Philip Mease (University of Washington, Seattle), een wereldautoriteit inzake psoriatische artritis, geeft een stand van zaken en vat de toekomstige ontwikkelingen betreffende de behandeling van psoriatische artritis samen. Hij vindt het belangrijk dat we kunnen beschikken over een brede waaier van therapeutische opties om patiënten met die complexe aandoening met meerdere vertakkingen een behandeling op maat te kunnen voorschrijven.

Prof. Philip Mease (University of Washington, Seattle) heeft op het congres in Madrid de geüpdatete resultaten gepresenteerd van de FUTURE 5-studie. Na een follow-up van 2 jaar (104 weken) verminderde secukinumab de radiografische verergering van de letsels van psoriatische artritis en bleef de klinische respons gehandhaafd zowel wat de artritis (ACR20- en ACR50-respons) als wat de huidletsels (PASI90) betreft.

De therapeutische opties bij psoriatische artritis zijn de laatste jaren sterk toegenomen zodat reumatologen nu beter een behandeling op maat kunnen voorschrijven volgens de bijzonderheden van elke patiënt afzonderlijk. Maar soms kan die keuze ook moeilijk zijn. Vandaar het belang van studies, die verschillende geneesmiddelen onderling vergelijken. Zo werd tijdens de 'Late Breaking Abstracts'-sessie een studie gepresenteerd die adalimumab heeft vergeleken met ixekizumab bij patiënten met een psoriatische artritis die niet hadden gereageerd op minstens één conventioneel DMARD.

De Centers for Disease Control (CDC) zijn een belangrijk peilstation voor de gezondheid in de VS en bij uitbreiding voor de hele wereld. Het eerste geval van hiv-infectie werd ontdekt door de CDC. Op de CROI hebben de CDC recente gegevens gepresenteerd, die een beeld schetsen van de huidige evolutie van resistentie tegen antiretrovirale middelen in het land van Uncle Sam.

Vanaf wanneer verlaagt een antiretrovirale behandeling het risico op transmissie van het virus? Eigenlijk is er nog geen duidelijk antwoord gegeven op die nochtans cruciale vraag. In Seattle werd een studie gepresenteerd, die de evolutie van de hoeveelheid viraal RNA in de lymfoïde en genitale compartimenten heeft gemeten. Volgens die studie is voorzichtigheid geboden tijdens het eerste jaar van de behandeling. Dus geduld en gebruik toch nog maar even een condoom.

Nog een tweede studie over injecties van cabotegravir LA + rilpivirine LA. Die combinatie heeft wel de aandacht getrokken op deze CROI. De ATLAS-studie heeft aangetoond dat die injecteerbare tweevoudige combinatietherapie niet minder doeltreffend is dan de klassieke orale drievoudige combinatietherapie als onderhoudstherapie bij patiënten die al een behandeling kregen. De FLAIR-studie toont aan dat de injecteerbare combinatietherapie niet minder doeltreffend is dan de klassieke orale drievoudige combinatietherapie bij patiënten die nog geen behandeling hebben gekregen.

Seattle, waar dit jaar de CROI heeft plaatsgevonden, is een echt paradijs voor hasjrokers. De organisatoren van het congres hebben dan ook niet geaarzeld om een aantal studies over de effecten van regelmatige inname van cannabis op verschillende aspecten van een hiv-infectie in te lassen. Eén van de interessantste ging over het effect van cannabis op de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière. Bij hiv-geïnfecteerde patiënten neemt die permeabiliteit immers toe.

Er lopen tal van initiatieven om de antiretrovirale behandeling te verlichten. Op de CROI van 2019 werden de resultaten gepresenteerd na een follow-up van 48 weken van de ATLAS-studie. Die fase 3-studie bewijst dat de injecteerbare combinatie van langwerkend cabotegravir en langwerkend rilpivirine niet minder goed is dan een klassieke perorale drievoudige combinatietherapie als onderhoudstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de virale belasting onmeetbaar laag is geworden dankzij een langdurige drievoudige combinatietherapie.

Om de toegang tot PrEP te vereenvoudigen, vooral voor mensen aan de rand van de samenleving die niet veel financiële middelen hebben, hebben de gezondheidsautoriteiten van de stad New York dispensaria opgericht, waar meteen PrEP kan worden voorgeschreven na een anamnese, een klinisch onderzoek en een snelle hiv-test zonder te wachten op de resultaten van het bloedonderzoek voor hiv, hepatitis B en/of de nierfunctie.

Is een elektrocardiogram een goede manier om bij sportlui boven de 35 jaar afwijkingen op te sporen die kunnen leiden tot een plotselinge dood? En, als dat het geval is, moeten we dan de voorkeur geven aan de elektrocardiografische criteria van de ESC, die van Seattle of de internationale criteria van 2018?

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels