Alles over Portugal

Een mechanische trombectomie heeft gunstige invloed op de functionele vermogens na drie maanden in geval van een acuut ischemisch cerebrovasculair accident. Zonder leeftijdslimiet?

Volgens Nederlandse researchers hangen depressie en obesitas nauw samen. Ze hebben hun studie gepresenteerd op het Europese congres over obesitas, dat onlangs heeft plaatsgevonden in Portugal.

Recentelijk werden de resultaten gepubliceerd van de BIPARK-2-studie, een Europese fase III-studie. In die studie verminderde een behandeling met opicapon 50 mg per dag de duur van de off-fasen bij patiënten met een ziekte van Parkinson die tijdens behandeling met levodopa motorische fluctuaties vertoonden op het einde van de dosis. Het therapeutische effect bleef gedurende minstens één jaar gehandhaafd. Opicapon was veilig en werd goed verdragen.