Alles over Oostenrijk

Subcutaan treprostinil is een doeltreffende behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Een studie onderzocht de doeltreffendheid en de veiligheid van dit prostacycline-analoog voor de behandeling van pulmonale hypertensie als gevolg van chronische longembolie (CTEPH).

De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

Het gebruik van een insulinepomp is de laatste jaren sterk toegenomen bij type 1-diabetespatiënten. Een insulinepomp wordt echter nog maar weinig gebruikt bij jonge patiënten omdat een insulinepomp het risico op ketoacidose verhoogt volgens meerdere studies.

Het Federale Kenniscentrum onderzocht de mogelijkheid om met vier landen - België, Nederland, Oostenrijk en Luxemburg - samen aan 'horizon scanning' te doen. Daarbij leggen ze een gemeenschappelijke database aan van de nieuwe geneesmiddelen in de pipeline.