Alles over omega

De ASCEND-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met een 2x2 factoriële opzet die het effect van aspirine en omega-3-vetzuren op de cardiovasculaire gezondheid heeft onderzocht bij 15.480 diabetespatiënten (gemiddelde leeftijd 63 jaar, 63% mannen, type 2-diabetes in 94% van de gevallen, gemiddelde duur van de diabetes zeven jaar, HbA1c-gehalte 7,2%) zonder bekende hart- en vaataandoening.

Vaak wordt een supplement van omega 3-vetzuren aangeraden. De ASCEND-studie plaatst vraagtekens bij het belang daarvan.

Van polyonverzadigde n-3-vetzuren (omega 3's) wordt vaak beweerd dat ze het risico op cardiovasculaire aandoeningen verlagen, maar ze zouden ook het risico op overlijden tijdens en na een infarct verlagen omdat ze in hoge dosering de cardiale recuperatie blijken te verhogen.