Alles over New England Journal of Medicine

Vaak wordt een supplement van omega 3-vetzuren aangeraden. De ASCEND-studie plaatst vraagtekens bij het belang daarvan.

Het is duidelijk bewezen dat acetylsalicylzuur gunstige effecten heeft bij de secundaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Waarom het dan ook niet in de primaire preventie voorschrijven bij patiënten die een hoog risico lopen?

Amerikaanse wetenschappers hebben twee vliegen in een klap geslagen. Ze hebben aangetoond dat dupilumab, een geneesmiddel dat wordt gebruikt werd om eczeem te behandelen, ook de astmasymptomen en de longfunctie kan verbeteren. Dupilumab verlaagde het aantal ernstige astma-aanvallen met bijna de helft.

Na twintig jaar dierexperimenteel onderzoek worden nu almaar meer klinische studies opgestart met gentherapie. Gentherapie lijkt de verwachtingen in te lossen. Onlangs werden successen geboekt in de hematologie en bij de ziekte van Huntington.

Een studie, die terzelfder tijd in the New England Journal of Medicine werd gepubliceerd, heeft veel ophef veroorzaakt in Milaan. Het gaat dan ook om één van de weinige echte aanwinsten op een al met al rustig congres. De elektronische sigaret vermindert het aantal astma-aanvallen bij patiënten met een matig tot ernstig astma dat onvoldoende onder controle is met een combinatie van inhalatiecorticosteroïden en -LABA, ongeacht de hoeveelheid eosinofielen. Dat maakt tezepelumab zo interssant. Volgens experts is tezepelumab een mooie gelegenheid om een bredere waaier van patiënten te behandelen, ongeacht of ze een eosinofiel dan wel een neutrofiel astma hebben. Een biologisch geneesmiddel met een breder spectrum dus.

Bij wetenschappelijk onderzoek worden almaar nieuwe eigenschappen van cannabis ontdekt. Na de preventie van dementie en multipele sclerose zou cannabidiol, een van de 60 stoffen die in cannabis zitten, de frequentie van epilepsieaanvallen bij het Dravet-syndroom sterk verlagen. Het Dravet-syndroom is een zeldzame en bijzonder ernstige vorm van epilepsie.

Proprioceptie is een soort van zesde zintuig waardoor de hersenen min of meer precies weten welke plaats het lichaam inneemt in de ruimte. Dat zintuig is uiterst goed ontwikkeld bij bijvoorbeeld dansers en turners, en zou volgens een Amerikaanse studie genetisch bepaald zijn.