Alles over Nederland

Prikkelbaredarmsyndroom en hypnotherapie

Waarschijnlijk zit niet alles in het hoofd, maar dat neemt niet weg dat technieken die gebruikt worden bij mensen met neuropsychologische problemen, soelaas kunnen bieden.

Zorgpad hartfalen moet heropnames vermijden

Maandelijks loopt de redactie van Artsenkrant een dag mee op een ziekenhuisdienst. Deze aflevering: de dienst cardiologie van het AZ Delta in Roeselare, die hartfalenpatiënten een specifiek zorgpad aanbiedt.

Impact van pneumokokkenvaccinatie van kinderen op ouderen

In deze Europese multicentrische studie werd een inschatting gemaakt van de onrechtstreekse gevolgen van vijf jaar vaccinatie van kinderen met een geconjugeerd polysaccharide vaccin tegen pneumokokken (PCV10/PCV13) op invasieve pneumokokkeninfecties (IPD) bij ouderen in 13 centra in tien Europese landen, waaronder onze buurlanden Frankrijk en Nederland.

Sporten op elke leeftijd en in alle veiligheid

Is een elektrocardiogram een goede manier om bij sportlui boven de 35 jaar afwijkingen op te sporen die kunnen leiden tot een plotselinge dood? En, als dat het geval is, moeten we dan de voorkeur geven aan de elektrocardiografische criteria van de ESC, die van Seattle of de internationale criteria van 2018?

Een tiende van de PPI-dozen over the counter verkocht

In België worden per jaar over een half miljoen verpakkingen PPI buiten de ziekteverzekering verkocht. Dat bleek uit een analyse door het Riziv ter voorbereiding van een Consensusvergadering over het gebruik van protonpompinhibitoren.

Dementie verandert van gezicht

Biomarkers, vroege diagnose, prognose,... Philip Scheltens (Amsterdam, Nederland) vat de essentiële punten van zijn presentatie samen.

Betekenis van laaggradige dysplasie voor kankerrisico

Sommige patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening vertonen ook een primaire scleroserende cholangitis. Die patiënten lopen een hoger risico op colorectale kanker, maar de invloed van een laaggradige dysplasie op dat risico is nog niet goed onderzocht.

Hartfalen in de kijker

Vierentwintig Belgische ziekenhuizen organiseren deze en volgende week activiteiten rond preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van hartfalen. Ze willen deze frequente maar te weinig bekende aandoening in de kijker zetten. Ze vragen om een gunstiger klimaat om de Europese aanbevelingen in praktijk te kunnen omzetten.

Prodromale alzheimer: een interessante nutritionele aanpak

Als er echt geen stevige, beproefde behandeling bestaat voor een ziekte, wat momenteel het geval is voor de ziekte van Alzheimer, is het toch interessant als je de patiënt een alternatief kan aanreiken om hem toch in de mate van het mogelijke te helpen. Een mogelijke optie is een gerichte verbetering van de voeding. Een voorbeeld met de onafhankelijke LipiDiDiet-studie, die door de Europese Unie werd gefinancierd en waarvan de resultaten recentelijk online werden gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Neurology.

Niet systematisch antibiotica bij kinderen met astma

Er bestaan geen richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica als kinderen met astma een aanval vertonen. Een Nederlandse meta-analyse leert dat die kinderen in de reële praktijk significant vaker een totaal zinloze behandeling met antibiotica krijgen, wat het risico op resistentie verhoogt.

Naar een multimodale aanpak

Er is nog altijd discussie over de waarde van een intensieve behandeling van hypertensie of atriumfibrillatie. Maar blijkbaar hebben de onderzoekers van de RACE-3-studie hun weddenschap gewonnen.

Horizon scanning op Benelux-niveau

Het Federale Kenniscentrum onderzocht de mogelijkheid om met vier landen - België, Nederland, Oostenrijk en Luxemburg - samen aan 'horizon scanning' te doen. Daarbij leggen ze een gemeenschappelijke database aan van de nieuwe geneesmiddelen in de pipeline.

Nieuw depressiegen ontdekt

Depressieve patiënten vertonen vaak een familiale voorgeschiedenis van depressie, maar tot nog toe kon geen duidelijke correlatie worden aangetoond tussen depressie en de expressie van het genoom.

Calcium, gezondheid van het bot en algemene gezondheid

Calcium is essentieel voor de ontwikkeling van het skelet en de gezondheid van het bot. Gezien de uiteenlopende gewoontes en verschillen in voeding in de wereld is de calciuminname waarschijnlijk niet altijd optimaal. Een stand van zaken.

We are the robots?

Zou die boutade van 30 jaar geleden nog van toepassing zijn op prostaatchirurgie? Dat was het onderwerp van een boeiende discussie op het congres van de EAU, maar het ziet ernaar uit dat een terugkeer naar vroeger niet meer aan de orde is.