Alles over Nederland

Gerandomiseerde studies zijn nog steeds de gouden standaard tijdens geneesmiddelenonderzoek. Toch is real-world evidence (RWE) interessant om de effectiviteit van geneesmiddelen te beoordelen wanneer deze in de dagelijkse praktijk ingezet worden.

De hybride CARISEL-studie heeft de klinische werkzaamheid en de implementering onderzocht van een nieuwe antiretrovirale behandeling met een combinatie van langwerkend CAB en RPV. Op het congres in Glasgow is die studie meerdere keren aan bod gekomen. We beschrijven hier wat het ziekenhuispersoneel denkt over die nieuwe behandelingsstrategie tegen hiv-infectie.

Dankzij de invoering van direct werkende antivirale middelen is de incidentie van nieuwe gevallen van hepatitis C bij hiv-geïnfecteerde patiënten nagenoeg gehalveerd. We zijn dus op de goede weg om de doelstelling van de WGO, namelijk de incidentie van hepatitis C tegen 2030 verlagen met 80%, te halen.

Een langwerkend, injecteerbaar medicijn is een belangrijke aanwinst bij de behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten, vooral aangezien een goede therapietrouw zo belangrijk is voor de virologische werkzaamheid. Maar wat denken de Europese patiënten en artsen ervan? Een eerste antwoord op die vraag wordt geboden door de resultaten van een tussentijdse analyse van de CARISEL-studie (Cabotegravir and Rilpivirine Implementation Study in European Locations).

Op basis van een nieuwe analyse van de gegevens van het Nederlandse cohortonderzoek ATHENA heeft een groep vorsers van de Universiteit van Amsterdam op het congres van de IAS 2021 aangekondigd dat het hepatitis C-virus nagenoeg volledig is uitgeroeid bij hiv-geïnfecteerde patiënten in Nederland.

Hoewel erkend wordt dat er bij astma stoornissen in de kleine luchtwegen zijn, is de rol hiervan in de ernst en de controle van astma onduidelijk. Aan de hand van biomerkers, fysiologische testen en beeldvorming proberen de auteurs een beter beeld te krijgen van deze 'small airways dysfunctions' (SAD).

Maandelijks loopt de redactie van Artsenkrant een dag mee op een ziekenhuisdienst. Deze aflevering: de dienst cardiologie van het AZ Delta in Roeselare, die hartfalenpatiënten een specifiek zorgpad aanbiedt.

Is een elektrocardiogram een goede manier om bij sportlui boven de 35 jaar afwijkingen op te sporen die kunnen leiden tot een plotselinge dood? En, als dat het geval is, moeten we dan de voorkeur geven aan de elektrocardiografische criteria van de ESC, die van Seattle of de internationale criteria van 2018?

Calcium is essentieel voor de ontwikkeling van het skelet en de gezondheid van het bot. Gezien de uiteenlopende gewoontes en verschillen in voeding in de wereld is de calciuminname waarschijnlijk niet altijd optimaal. Een stand van zaken.

"De Belgische cardiologen werken kwalitatief goed én kostenbesparend. Dat is positief voor het Riziv-budget én voor de patiënten," zegt dokter Yves Vandekerckhove, voorzitter van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA).

Uit meerdere studies was al gebleken dat blootstelling van de foetus aan cannabis in utero blijvende hersenafwijkingen kan veroorzaken. Dit nieuwe onderzoek van de Erasmus Universiteit (Nederland) bevestigt nu dat het gebruik van marihuana tijdens de zwangerschap de hersenontwikkeling kan beïnvloeden door de morfologie ervan te wijzigen. Een belangrijke vaststelling voor de 2 tot 13% van de vrouwen (afhankelijk van de populatiegroepen) die joints rookt tijdens hun zwangerschap.