Alles over München

Een antwoord vindt u in de gerandomiseerde, dubbelblinde TiCAB-studie, die de twee therapeutische opties heeft vergeleken bij bijna 1.900 patiënten, ongeveer 50% van het aanvankelijk voorziene aantal.

Aarskanker wordt in ongeveer 30% van de gevallen gediagnosticeerd in een gevorderd stadium, waarin chirurgie uitgesloten is. Die patiënten worden meestal behandeld met chemotherapie, meer bepaald een combinatie van cisplatine en 5-FU. De InterAACT-studie zou daar echter weleens verandering in kunnen brengen.

De VERDICT-studie heeft een snelle behandeling vergeleken met een uitgestelde behandeling bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentoptrekking, maar met ecg-tekenen van ischemie of een stijging van de biomarkers.

De MARINER-studie is een placebogecontroleerde studie die het effect van rivaroxaban op het risico op trombo-embolie na een ziekenhuisopname in een medisch midden heeft onderzocht. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van symptomatische trombo-embolie en overlijden als gevolg van een trombo-embolie.

De ARRIVE-studie heeft het effect van aspirine in de primaire preventie onderzocht bij meer dan 12.500 patiënten met een matig verhoogd cardiovasculair risico (geen cardiovasculaire voorgeschiedenis, geen diabetes en cardiovasculair risico op tien jaar geraamd op 20-30%) in zeven landen.

Het is duidelijk bewezen dat acetylsalicylzuur gunstige effecten heeft bij de secundaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Waarom het dan ook niet in de primaire preventie voorschrijven bij patiënten die een hoog risico lopen?

Toch een verrassende bevinding aangezien de darmen en de hersenen toch niet bepaald 'buren' zijn. De intestinale microbiota blijkt invloed te kunnen uitoefenen op het immuunsysteem in de hersenen. De onderliggende mechanismen zijn complex, maar dat biedt wel therapeutische perspectieven. Tekst en uitleg door Hartmut Wekerle (München, Duitsland).

Partner content ViiV Healthcare

Lees het artikel

Live from

Lees de artikels

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course