Alles over MRI

Een groep van de Cleveland Clinic heeft een nieuw subtype van multipele sclerose (MS) ontdekt. Dat geeft ons weer een betere kijk op de ziekte en zou ons verder op weg kunnen zetten naar een diagnostisch en therapeutisch beleid op maat.

Neurowetenschappers hebben door middel van functionele beeldvorming door magnetische kernspinresonantie (fMRI) bij voetbalsupporters de hersenzones geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor het altruïsme ten aanzien van de leden van de sociale groep waartoe ze behoren. Volgens die observationele studie speelt de subgenuale cortex cingularis daarbij een sleutelrol.

Nog geen kwartier, de tijd om de resultaten van de ZAP2-studie in de plenaire sessie te presenteren, dat was voldoende om de hoop van de zowat veertig miljoen patiënten met gonartrose in Europa in rook te doen opgaan. Een jaarlijks infuus van zoledroninezuur gedurende twee jaar vermindert de pijn en verhoogt het functioneren van de patiënten nauwelijks meer dan de placebo en blijkt bovendien geen invloed te hebben op de ziekteactiviteit en blijkt dus het gewricht niet te beschermen.

NEDA, de afkorting van 'No Evidence of Disease Activity', is een klinisch concept dat de belangrijkste therapeutische doelstellingen bundelt die moeten worden gerealiseerd om een verergering van een relapsing-remitting multiple sclerose te voorkomen. Het neurodegeneratieve aspect van de ziekte wordt momenteel beoordeeld naar het verlies van hersenvolume (BVL, Brain Volume Loss), een marker van verlies van hersenvolume. Een studie heeft onderzocht of bepaling van lichteketenneurofilamenten (NfL), een nieuwe marker van neurodegeneratie, het verlies van hersenvolume in de NEDA-4 kan vervangen zonder verlies van sensitiviteit (of waardoor de sensitiviteit misschien zelfs zou kunnen verbeteren).

We concentreren ons op het bestrijden van de chronische ontsteking en we proberen een verergering van de letsels en de handicap tegen te gaan, maar daarbij vergeten we weleens dat hypertensie en hartlijden bij MS-patiënten hersenatrofie kunnen veroorzaken en zo ook het hersenlijden kunnen verergeren. Om er maar even aan te herinneren dat we de cardiovasculaire risicofactoren en bestaande hart- en vaataandoeningen bij die patiënten ook moeten behandelen.

Een snelle, niet-invasieve evaluatie van de werkzaamheid van geneesmiddelen is een uitdaging in de moderne geneeskunde. Dat geldt vooral voor ziektes die verergeren, soms zonder dat ze al te veel symptomen veroorzaken.

Een snelle, niet-invasieve evaluatie van de werkzaamheid van geneesmiddelen is een uitdaging in de moderne geneeskunde. Dat geldt vooral voor ziektes die verergeren, soms zonder dat ze al te veel symptomen veroorzaken.

Een grote internationale studie toont aan dat je met een MRI van de prostaat meer agressieve kankers kunt detecteren (die dus moeten worden behandeld) en dan je dan minder kankers zult detecteren (die allicht niet zullen evolueren) dan met standaardbiopsies. Zo kan je beter de patiënten selecteren bij wie een invasieve prostaatbiopsie geïndiceerd is en kan je het totale aantal biopsies met ongeveer een kwart verlagen.

Er bestaat nog geen heel goede behandeling voor een primair of secundair progressieve multipele sclerose, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen, te oordelen naar klinische studies die op het recente congres van het ECTRIMS werden gepresenteerd. Eén van de geneesmiddelen die in Parijs werden besproken, is ibudilast. Blijkens de resultaten van de SPRINT-studie zou dat weleens een goede kandidaat kunnen zijn voor neuroprotectie bij MS.

De handicap verminderen, de letsels tegengaan en het hersenvolume vrijwaren, zijn de doelstellingen bij de behandeling van multiple sclerose. Siponimod blijkt het niet slecht te doen, zoals Robert Fox (Cleveland, OH, VS) heeft aangetoond.

De zaal zat afgeladen vol. Een aantal congresgangers zat op de trappen en anderen stonden recht, zoals bij een rockconcert. Die donderdagmiddag werd immers een update gegeven van de diagnostische criteria van McDonald voor MS. Een wereldpremière.

In Chili werden interessante resultaten behaald met toediening van stamcellen uit navelstrengbloed bij de behandeling van hartfalen. De vorsers gewagen van een duidelijke verbetering van de hartspier en de levenskwaliteit van de patiënten.

Sereuze cystadenomen van de pancreas maken slechts 1 tot 2% uit van alle pancreasgezwellen. In tegenstelling tot mucineuze cysteuze tumoren en alle vaste tumoren zijn ze goedaardig. Het stellen van een correcte diagnose vormt dan ook een uitdaging aangezien een onzekere diagnose in 60% van de gevallen een indicatie is voor chirurgie.

Die vraag wordt gesteld in een zeer ernstig artikel in het tijdschrift Gastroenterology. De intestinale microbiota is belangrijk en er wordt ook almaar meer onderzoek naar verricht. Niet verwonderlijk dus dat ook de 'Brain-Gut' de revue passeert.

Er bestaan nu toestellen die compatibel zijn met de magnetische velden van de magneten die bij MRI worden gebruikt, maar dat zijn er nog niet veel. Mag je in de praktijk een MRI buiten de thorax overwegen bij patiënten met een incompatibel toestel?

Een studie, die weleens een mijlpaalstudie zou kunnen worden, toont aan dat een combinatie van immunosuppressiva in hoge dosering en transplantatie van homologe stamcellen een lange remissie kan bewerkstelligen bij patiënten met een actieve relapsing remitting multipele sclerose.1