Alles over Montreal

Maar zelden zijn studies uitgevoerd die antiretrovirale behandelingen direct met elkaar hebben vergeleken. Op het congres van de IAS 2022 is een Spaanse studie gepresenteerd die in het reële leven is uitgevoerd bij patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen en een onmeetbaar lage viruslast hadden. Die patiënten werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine of een drievoudige combinatietherapie met bictegravir, emtricitabine en TAF.

In de DoxyPEP, een Amerikaanse studie uitgevoerd bij 500 homo- of biseksuele mannen en transvrouwen, was het risico op seksueel overdraagbare infecties 66% lager bij inname van doxycycline meteen na onbeschermde geslachtsgemeenschap (post-expositieprofylaxe of PEP). De studie werd dan ook een jaar vroeger dan voorzien stopgezet gezien de uitstekende resultaten die zijn waargenomen bij een tussentijdse analyse.

Op dit ogenblik zijn bijna 50% van de mensen die leven met hiv en behandeld worden met antiretrovirale middelen in België 50-plussers (1). Een onweerlegbaar bewijs dat de voorheen dodelijke infectie is afgezwakt tot een chronische ziekte. Nieuwe uitdagingen, naast het vinden van een genezende therapie, zijn de leeftijdsgebonden comorbiditeit, de bijhorende behandelingen en het risico op geneesmiddelinteracties. Kan deze groep 50-plussers ondanks de risico's toch gezond oud worden? Wat is in deze context de waarde van DTG/3TC? Prof. Jean-Cyr Yombi (dienst interne geneeskunde, infectieziekten en tropische ziekten, UCL-St Luc) geeft zijn visie op deze vraag.

De TANDEM-studie is een retrospectieve analyse van de medische dossiers van hiv-geïnfecteerde patiënten die in 24 referentiecentra in de USA werden gevolgd. Uit die studie blijkt dat het vermijden van de langetermijntoxiciteit van de klassieke drievoudige combinatietherapieën in het reële leven de belangrijkste reden is om een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC voor te schrijven bij patiënten die nog geen behandeling krijgen, of om patiënten die tijdens een drievoudige combinatietherapie een onmeetbaar lage viruslast hebben, over te schakelen op een tweevoudige combinatietherapie.

In afwachting van de ontwikkeling van een vaccin is PrEP erg belangrijk bij het voorkomen van overdracht van het hiv. Een recent rapport wijst echter op een grote ongelijkheid in de toegang tot PrEP volgens het ras en de locatie. Die ongelijkheid is de laatste tien jaar zelfs nog toegenomen.

Een nieuwe behandeling moet niet-gecoverde therapeutische noden dekken, moet doeltreffend en veilig zijn, maar belangrijk is ook wat de betrokkenen, de patiënten, ervan vinden. Vandaar het belang van een post-hocanalyse van de SALSA-studie, die op het IAS 2022 is gepresenteerd en die de tevredenheid en de ervaring beschrijft van patiënten die zijn overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir/lamivudine, volgens de leeftijd.

Vorsers hebben ontdekt dat een eiwit in de enveloppe van een retrovirus meespeelt bij het ontstaan van multipele sclerose. Dat is een nieuw mechanisme van aantasting van de axonen. Een interventie op dat mechanisme zou op termijn een verergering van de ziekte kunnen tegengaan.

Een prognostisch instrument om te bepalen hoe groot het risico is dat een jongere in het volgende jaar begint te roken, kan in de dagelijkse praktijk nuttig zijn in de begeleiding van deze jongere. De vragen invullen vraagt niet veel tijd en de score komt overeen met een risicopercentage om te starten met roken in het volgende jaar.

Voor de initiële behandeling van COPD zijn zowel LABA's als LAMA's aanbevolen*. Maar bijna alle LABA's zijn alleen gecombineerd met een ICS beschikbaar. De auteurs hebben dan ook LABA+ICS vergeleken met LAMA, als initiële behandeling in de dagelijkse praktijk, in functie van de bloedeosinofilie.