Alles over Luik

Steven Laureys (Luik, België) geeft een overzicht van transcraniale stimulatie met gelijkstroom (tDCS, transcranial direct current stimulation). Wat mogen we van die techniek verwachten en welke vragen wachten nog op antwoord?

Prof. Pierre Maquet, verantwoordelijke van de afdeling neurologie aan het CHU in Luik, was op het EAN voorzitter van een aantal sessies over slaapstoornissen. Hij gaf zelf een opmerkelijke presentatie over de neurologische en metabole gevolgen van slaaptekort. Een samenvatting.

Hartfalen is een chronische, progressieve aandoening, die een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid. 15 miljoen Europeanen vertonen hartfalen. Hartfalen is de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname bij 65-plussers.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course