Alles over Luik

Neuromodulatie bij comapatiënten

Steven Laureys (Luik, België) geeft een overzicht van transcraniale stimulatie met gelijkstroom (tDCS, transcranial direct current stimulation). Wat mogen we van die techniek verwachten en welke vragen wachten nog op antwoord?

Slaapstoornissen: niet enkel neurologische gevolgen

Prof. Pierre Maquet, verantwoordelijke van de afdeling neurologie aan het CHU in Luik, was op het EAN voorzitter van een aantal sessies over slaapstoornissen. Hij gaf zelf een opmerkelijke presentatie over de neurologische en metabole gevolgen van slaaptekort. Een samenvatting.

Wordt 2017 het jaar van hartfalen in Europa en België?

Hartfalen is een chronische, progressieve aandoening, die een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid. 15 miljoen Europeanen vertonen hartfalen. Hartfalen is de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname bij 65-plussers.