Alles over Lowe AJ

Er is opkomend bewijs dat COPD geassocieerd is aan bepaalde patronen van verminderde longfunctie tijdens het leven, waaronder ook de kindertijd. Data zijn nu beschikbaar van een prospectieve cohortstudie die tot doel had te onderzoeken in welke mate levenslooptrajecten van de FEV1/FVC ratio, FVC, en hun combinatie gerelateerd waren aan statische longvolume- en gasoverdrachtsmetingen en diverse gezondheidsrisico's.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels