Alles over Lipson

Door enkel te observeren werd in de geneeskunde al veel vooruitgang geboekt. Sinds een goede tien jaar worden ook observationele studies uitgevoerd, een nagenoeg obligate aanvulling op de klassieke gerandomiseerde klinische studies. Die studies geven informatie over het gedrag van een behandeling of een therapeutisch beleid in de reële praktijkvoering.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.