Alles over LABA

Bij patiënten met ongecontroleerd astma kan de toevoeging van een langwerkende muscarine-antagonist (LAMA) aan de combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende beta-2-agonist (LABA) de longfunctie verbeteren en het aantal astma-exacerbaties verminderen. Dat tonen voor het eerst de data van de twee dubbelblinde, gerandomiseerde fase 3-studies TRIMARAN en TRIGGER.

Voor de initiële behandeling van COPD zijn zowel LABA's als LAMA's aanbevolen*. Maar bijna alle LABA's zijn alleen gecombineerd met een ICS beschikbaar. De auteurs hebben dan ook LABA+ICS vergeleken met LAMA, als initiële behandeling in de dagelijkse praktijk, in functie van de bloedeosinofilie.

Is triple therapie, inclusief inhalatiesteroïden, bij symptomatische COPD-patiënten met matige tot ernstige COPD maar zonder voorgeschiedenis van exacerbaties, doeltreffender dan duale therapie?

Een analyse van de gegevens van een holter-ecg bij patiënten die hebben deelgenomen aan de studies TORNADO 1 en 2, stelt gerust. De vaste combinatie van een langwerkende muscarineantagonist (LAMA) en een langwerkende bèta-2-agonist (LABA) verhoogt het risico op ritmestoornissen en de gemiddelde hartfrequentie niet in vergelijking met een monotherapie.

COPD wordt klassiek behandeld met een combinatie van een bronchusverwijdend middel (LABA en/of LAMA) en een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïd). Er is nu echter een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, een geneesmiddel dat zowel PDE3 als PDE4 remt en ook via inhalatie wordt toegediend. Op het congres werden de resultaten gepresenteerd van een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2b-studie. Het ziet ernaar uit dat het zou kunnen gaan om een belangrijke aanwinst bij de behandeling van COPD.

In twee multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, fase 3-studies werden de doeltreffendheid en de veiligheid van tralokinumab, een monoklonaal antilichaam tegen interleukine 13, onderzocht versus placebo in een patiëntenpopulatie met ernstig astma dat niet onder controle was: STRATOS 1 en STRATOS 2.

Gaat tritherapie bij COPD (inhalatiesteroïd, ICS, plus LAMA plus LABA) gepaard met een gunstigere uitkomst dan bitherapie (ICS plus LABA of LAMA plus LABA)? In een gerandomiseerde studie werden 10.355 COPD-patiënten gedurende een jaar met een van deze drie bestudeerde combinaties behandeld.

Zal een intensievere combinatietherapie van inhalatiesteroïden (ICS) en langwerkende bèta 2-mimetica (LABA) bij de eerste symptomen van een infectie van de hoge luchtwegen bij een COPD-patiënt exacerbaties bevorderen of verhinderen ?

Een studie, die terzelfder tijd in the New England Journal of Medicine werd gepubliceerd, heeft veel ophef veroorzaakt in Milaan. Het gaat dan ook om één van de weinige echte aanwinsten op een al met al rustig congres. De elektronische sigaret vermindert het aantal astma-aanvallen bij patiënten met een matig tot ernstig astma dat onvoldoende onder controle is met een combinatie van inhalatiecorticosteroïden en -LABA, ongeacht de hoeveelheid eosinofielen. Dat maakt tezepelumab zo interssant. Volgens experts is tezepelumab een mooie gelegenheid om een bredere waaier van patiënten te behandelen, ongeacht of ze een eosinofiel dan wel een neutrofiel astma hebben. Een biologisch geneesmiddel met een breder spectrum dus.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels