Alles over L. De Catte

In zijn keynote lecture op de eerste dag van het IGO-congres benadrukte prof. dr. L. De Catte (UZ Leuven) meermaals dat prenatale therapie pas mogelijk is na een goede screening, waarbij een goede anamnese noodzakelijk is, maar ook andere screeningstechnieken dan echografie moeten gebruikt worden. Een aantal prenatale condities werden besproken waarvoor foetale therapie mogelijk een oplossing kan bieden: problemen te wijten aan monochorioniciteit, open neuralebuisdefecten en het congenitale hernia diafragmatica.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels