Alles over Koburg

De CASTLE-studie, die werd uitgevoerd onder de leiding van de Amerikaan Nassir F. Marrouche (CARMA Center, Salt Lake City, Utah, VS) en de Duitser Johannes Brachmann (Koburg, Duitsland), werd gepresenteerd in het kader van de eerste sessie van Late Breaking Clinical Trials op het congres van de ESC 2017. De studie maakt (voorlopig?) een einde aan een discussie die al lang wordt gevoerd in de wereld van de ritmologie, meer bepaald: "Wat is de beste behandeling bij patiënten met een atriumfibrillatie (AF) en linkerhartfalen?"