Alles over Jane Armitage

De ASCEND-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met een 2x2 factoriële opzet die het effect van aspirine en omega-3-vetzuren op de cardiovasculaire gezondheid heeft onderzocht bij 15.480 diabetespatiënten (gemiddelde leeftijd 63 jaar, 63% mannen, type 2-diabetes in 94% van de gevallen, gemiddelde duur van de diabetes zeven jaar, HbA1c-gehalte 7,2%) zonder bekende hart- en vaataandoening.

Het is duidelijk bewezen dat acetylsalicylzuur gunstige effecten heeft bij de secundaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Waarom het dan ook niet in de primaire preventie voorschrijven bij patiënten die een hoog risico lopen?