Alles over Italië

Amerikaanse vorsers hebben een verklaring gevonden voor het verband tussen complicaties tijdens de zwangerschap, het genetische risico en de impact ervan op schizofrenie. En alles wijst in de richting van de placenta. De complicaties zouden de expressie van genen in de placenta induceren die de ontwikkeling van dat complexe, multifactoriële syndroom in de hand zouden kunnen werken.

In België worden per jaar over een half miljoen verpakkingen PPI buiten de ziekteverzekering verkocht. Dat bleek uit een analyse door het Riziv ter voorbereiding van een Consensusvergadering over het gebruik van protonpompinhibitoren.

De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

Hoe ziet het leven van vrouwen met multipele sclerose (MS) er echt uit eens de consultatie afgelopen is en de deur van het kabinet achter hen toegaat? In 8 Europese landen werd een grote steekproef uitgevoerd om de sociaaleconomische gevolgen van MS te evalueren. De onderzoekers hebben daarbij gezocht naar de onzichtbare symptomen van MS om een ruw en waarachtig beeld te schetsen van het dagelijkse leven van die vrouwen. MS blijkt een zware invloed te hebben op hun levenskeuzes, opleiding, carrière, sociale of intieme relaties en kinderwens. Dat is vaak moeilijker te dragen en te aanvaarden dan de symptomen van de ziekte of de ongemakken van de behandeling.

Italiaanse vorsers hebben een systeem van artificiële intelligentie dat diagnose van ziekte van Alzheimer kan stellen met een PET-scan. Met die techniek blijkt het inderdaad mogelijk te zijn afwijkingen in de hersenen te detecteren tien jaar voor er ziekteverschijnselen optreden.

Het is inderdaad zo dat je soms van Scylla in Charybdis valt, maar de uiteenzetting van Michele Romoli (Perugia, Italië) is niet van die aard om ons gerust te stellen.

Op het congres van de EULAR dit jaar is sclerodermie, een nog vrij mysterieuze aandoening, ruim aan bod gekomen. Een Belg, prof. Vanessa Smith (U Gent), en een Italiaan, prof. Gianluca Moroncini (Ancona, Italië), hebben nieuwe diagnostische technieken gepresenteerd.

Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat matig koffiedrinken het risico op meerdere aandoeningen waaronder prostaatkanker zou kunnen verlagen. Aangezien het bewijsmateriaal onvoldoende werd geacht om definitieve conclusies te trekken over het beschermende effect van koffie, heeft een Italiaanse groep een studie uitgevoerd bij 6989 mannen uit de streek van Molise, die gedurende gemiddeld vier jaar werden gevolgd.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course