Alles over INR

Bij patiënten die worden behandeld met vitamine K-antagonisten, wordt vaak de tijd bepaald dat de INR binnen de therapeutische waarden valt. Zo hebben vorsers ook de tijd gemeten dat de bloeddruk bij patiënten met hypertensie over een periode van een jaar beneden de streefwaarden lag.

Christopher Cannon heeft de resultaten gepresenteerd van de RE DUAL PCI-studie, over patiënten met een atriumfibrillatie en coronair lijden bij wie een angioplastiek werd uitgevoerd. Die studie heeft een combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer vergeleken met de klassieke drievoudige combinatietherapie, zijnde een VKA, acetylsalicylzuur en een P2Y12-remmer. Doel was om na te gaan of een tweevoudige combinatietherapie het risico op trombose even goed verlaagt en minder bloedingen veroorzaakt.

Al bieden de NOAC's - de nieuwe anticoagulantia - wel enige voordelen tegenover de vitamine K-anatogonisten, ze zijn ook veel duurder. Het KCE bekijkt in zijn nieuwste rapport deze geneesmiddelenklasse kritisch, en wijst erop dat deze middelen niet altijd correct worden gebruikt.