Alles over Griekenland

Volgens een pan-Europese studie uitgevoerd door een Engelse groep (voor de Brexit, toen de Britten nog oog hadden voor het lot van Europa), wordt 25% van de mensen die in gesloten ruimten werken (kantoren, magazijnen,...) direct blootgesteld aan passief roken. Daar dreigen ze de pulmonale en cardiale gevolgen van te moeten dragen.

Symptomen van gastro-oesofagale reflux komen frequent voor. Maar weten we of dat wereldwijd het geval is en wat de risicofactoren zijn? Een eerste probleem is de definitie van gastro-oesofagale reflux.

Er verschijnen almaar meer studies, maar met verschillende uitkomsten. Terwijl sommige onderzoekers de elektronische sigaret gunstige eigenschappen toeschrijven, benadrukken andere haar negatieve invloed op de gezondheid. Het is dus niet eenvoudig om zich een mening te vormen en de recentste studies maken de verwarring alleen maar groter.