Alles over Frankrijk

Een internationale groep heeft een meta-analyse uitgevoerd van het effect van de voeding op de geestelijke gezondheid. Ongezond eten correleert met een hoger risico op depressie. Omgekeerd verlaagt een mediterrane voeding het risico op depressie met een derde.

In deze Europese multicentrische studie werd een inschatting gemaakt van de onrechtstreekse gevolgen van vijf jaar vaccinatie van kinderen met een geconjugeerd polysaccharide vaccin tegen pneumokokken (PCV10/PCV13) op invasieve pneumokokkeninfecties (IPD) bij ouderen in 13 centra in tien Europese landen, waaronder onze buurlanden Frankrijk en Nederland.

Zelfs bij patiënten die tijdens behandeling met antiretrovirale middelen al jaren een onmeetbaar lage virale belasting en een stevige immuniteit hebben, kan een kaposisarcoom optreden of recidiveren. Dat is de verontrustende vaststelling van ONCOVIH, een Frans observationeel onderzoek, dat wordt geleid door een groep van Pitié-Salpêtrière in Parijs.

Preventie van infectie, met name griep en pneumokokkeninfectie, door vaccinatie wordt aanbevolen bij patiënten met een chronische auto-immune of inflammatoire aandoening die immunosuppressiva krijgen.

Als je de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) start met een combinatie van drie geneesmiddelen waaronder prostacyclines i.v. en s.c. bij een patiënt die nog niet wordt behandeld, is het overlijdensrisico 65% lager dan als de behandeling wordt gestart met één of een combinatie van twee geneesmiddelen. Conclusie: een agressief beleid loont.

Uitvoerbaar, veilig, in wezen doeltreffend... Maar voldoet deze percutane techniek om de mitralisklep te herstellen aan de strenge evaluatiecriteria die in de MITRA.fr-studie zijn vastgelegd? Professor Jean-François Obadia (Lyon, Frankrijk) gaf tekst en uitleg in de Hot Lines-sessie.

Intra-uteriene blootstelling aan luchtvervuiling in de concentraties die gewoonlijk in Europa worden gemeten, zou epigenetische veranderingen teweegbrengen in het genoom van de placenta. Dat zou complicaties kunnen veroorzaken bij de zwangere vrouw en de foetus.

Screening, een centraal element in de strijd tegen hiv, verloopt niet zo vlot en is in veel landen de doelstelling van het 90-90-90-programma van Unaids die het moeilijkst te bereiken is. In Frankrijk bedraagt het percentage screening volgens de laatste cijfers 84%. De andere doelstellingen (behandeling van 90% van de hiv-geïnfecteerde patiënten en een onmeetbaar lage virale belasting bij 90% van de behandelde patiënten) zijn wel al bereikt. Om de frequentie van screening te verhogen, kan je autotests aankopen in de apotheek. Wie gebruikt die tests?

Laten we even de zuivere reumatologie verlaten en eens kijken naar de auto-immune bijwerkingen (waaronder reumatologische bijwerkingen) die kunnen optreden bij behandeling met checkpointremmers. Checkpointremmers zijn een vorm van immunotherapie die werkelijk een omwenteling heeft teweeggebracht bij de behandeling van bepaalde kankers in een gevorderd stadium. Een studie uitgevoerd aan het CHU van Bordeaux (Frankrijk) stelt ons gerust.

De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

De beeldvormingstechnieken worden almaar beter. Benedetta Bodini (Parijs, Frankrijk) heeft een studie gepresenteerd waarin remyelinisatie voor het eerst in vivo bij de mens in beeld werd gebracht.

De beeldvormingstechnieken worden almaar beter. Benedetta Bodini (Parijs, Frankrijk) heeft een studie gepresenteerd waarin remyelinisatie voor het eerst in vivo bij de mens in beeld werd gebracht.

Hoe ziet het leven van vrouwen met multipele sclerose (MS) er echt uit eens de consultatie afgelopen is en de deur van het kabinet achter hen toegaat? In 8 Europese landen werd een grote steekproef uitgevoerd om de sociaaleconomische gevolgen van MS te evalueren. De onderzoekers hebben daarbij gezocht naar de onzichtbare symptomen van MS om een ruw en waarachtig beeld te schetsen van het dagelijkse leven van die vrouwen. MS blijkt een zware invloed te hebben op hun levenskeuzes, opleiding, carrière, sociale of intieme relaties en kinderwens. Dat is vaak moeilijker te dragen en te aanvaarden dan de symptomen van de ziekte of de ongemakken van de behandeling.

Ziekenhuis, opgelet, gevaar. Dr. Orianne Dumas (INSERM, Villejuif, Frankrijk) heeft in een prospectieve studie vastgesteld dat ziekenhuispersoneel dat dagelijks in contact komt met ontsmettingsmiddelen (reiniging van de vloer) en vooral bepaalde chemische stoffen die erin zitten, 22 tot 32% meer kans loopt om COPD te krijgen.

De in Frankrijk en België uitgevoerde CAAM-studie werd gepresenteerd tijdens een 'Late Breaking Clinical Trials'-sessie op het congres van de ESC. Volgens die studie is manuele kunstmatige beademing niet efficiënter dan tracheale intubatie bij een cardiorespiratoir arrest buiten het ziekenhuis. Integendeel, manuele beademing zou zelfs minder veilig en vooral minder praktisch zijn. De onderzoekers raden die methode dan ook niet aan als standaardprocedure bij hartstilstand.