Alles over FLAIR

Op 21/12/2020 heeft het EMA een Europese vergunning verleend voor het in de handel brengen van cabotegravir (injecteerbare vorm of tabletten) in combinatie met rilpivirine (injecteerbaar of tabletten) voor hiv-geïnfecteerde patiënten met een onmeetbaar lage viruslast tijdens een antiretrovirale behandeling die geen resistentie vertonen tegen integraseremmers of NNRTI en zonder voorgeschiedenis van virologische mislukking tijdens behandeling met een integraseremmer of een NNRTI. Een mooi cadeau voor de miljoenen hiv-geïnfecteerde patiënten en een nieuwe mijlpaal om van hiv-infectie een chronische ziekte te maken.

Een interessante post-hocanalyse van de studies ATLAS, FLAIR en ATLAS-2M leert dat het bestaan van een mutatie die resistentie opwekt tegen rilpivirine, bij inclusie in de studie een van de belangrijkste oorzaken van virologische mislukking is bij toediening van de injecteerbare combinatie cabotegravir/rilpivirine LA. Vandaar het belang van genotypering voor opsporing van resistentie voor het starten van de behandeling.