Alles over Firenze

Calcium is essentieel voor de ontwikkeling van het skelet en de gezondheid van het bot. Gezien de uiteenlopende gewoontes en verschillen in voeding in de wereld is de calciuminname waarschijnlijk niet altijd optimaal. Een stand van zaken.

Osteoporose is een aandoening die onvoldoende wordt gediagnosticeerd en behandeld. Af en toe wordt dan ook gepleit voor een veralgemeende screening, althans bij vrouwen op het ogenblik van de menopauze.Na het wereldcongres over osteoporose, artrose en spier- en skeletaandoeningen, Firenze 23-26 maart 2017, heeft professor Jean-Yves Reginster, voorzitter van de European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) en drijvende kracht achter die congressen, ons zijn mening daaromtrent gegeven en enkele belangrijke boodschappen van het congres van 2017 voor ons samengevat.

Sarcopenie is een geriatrisch syndroom dat wordt gekenmerkt door een progressief verlies van spiermassa en -functie, wat tal van nadelige gevolgen heeft, zoals opname in een instelling en overlijden. Sarcopenie heeft recentelijk de code ICD-10-CM gekregen. Dat betekent dat sarcopenie nu door de internationale medische wereld erkend wordt als een aparte entiteit.

De ACTIVE-studie (Abaloparatide Comparator Trial in Vertebral Endpoints) is een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie die abaloparatide 80 μg/d s.c., een placebo en teriparatide 20 µg/d s.c. heeft vergeleken bij 2463 gemenopauzeerde vrouwen met osteoporose (gemiddelde leeftijd 69 jaar, spreiding 49-86 jaar) die gedurende 18 maanden werden behandeld