Alles over ESW

Op het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society heeft een onderzoeksgroep uit Gent gegevens gepresenteerd over de sterfte van de patiënten van de Rotterdam-studie met een PRISm (Preserved Ratio Impaired Spirometry). Na indienen van de abstract werden de gegevens nog bijgewerkt. De studie werd aanvaard voor publicatie in de ERS Journal. De belangrijkste punten in een notendop.

Volgens een Brits onderzoek heeft de invoering van zones van lage uitstoot in Londen de blootstelling aan stikstofoxiden in de uitlaatgassen van dieselwagens slechts licht verminderd en heeft dat weinig effect gehad op de respiratoire gezondheid van de kinderen. De longen van kinderen hebben sterk te lijden onder de luchtvervuiling als gevolg van diesel.

COPD wordt klassiek behandeld met een combinatie van een bronchusverwijdend middel (LABA en/of LAMA) en een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïd). Er is nu echter een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, een geneesmiddel dat zowel PDE3 als PDE4 remt en ook via inhalatie wordt toegediend. Op het congres werden de resultaten gepresenteerd van een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2b-studie. Het ziet ernaar uit dat het zou kunnen gaan om een belangrijke aanwinst bij de behandeling van COPD.

Amerikaanse wetenschappers hebben twee vliegen in een klap geslagen. Ze hebben aangetoond dat dupilumab, een geneesmiddel dat wordt gebruikt werd om eczeem te behandelen, ook de astmasymptomen en de longfunctie kan verbeteren. Dupilumab verlaagde het aantal ernstige astma-aanvallen met bijna de helft.

Een studie, die terzelfder tijd in the New England Journal of Medicine werd gepubliceerd, heeft veel ophef veroorzaakt in Milaan. Het gaat dan ook om één van de weinige echte aanwinsten op een al met al rustig congres. De elektronische sigaret vermindert het aantal astma-aanvallen bij patiënten met een matig tot ernstig astma dat onvoldoende onder controle is met een combinatie van inhalatiecorticosteroïden en -LABA, ongeacht de hoeveelheid eosinofielen. Dat maakt tezepelumab zo interssant. Volgens experts is tezepelumab een mooie gelegenheid om een bredere waaier van patiënten te behandelen, ongeacht of ze een eosinofiel dan wel een neutrofiel astma hebben. Een biologisch geneesmiddel met een breder spectrum dus.

Een hormonale substitutietherapie (HST) vermindert de 'natuurlijke' achteruitgang van de longfunctie bij vrouwen ouder dan vijftig jaar. Dat tonen de resultaten van een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd door een Noorse groep, die vrouwen uit heel Europa gedurende meer dan twintig jaar heeft gevolgd om de veranderingen van de longfunctie te evalueren bij het naderen van de menopauze.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.