Alles over Erasmus

Op het congres van het ERS dit jaar was er veel te doen over idiopathische longfibrose: nieuwe richtlijnen, observationele studies, diagnostisch en therapeutisch beleid, toenemend belang van een holistische aanpak en vooral nieuwe, veelbelovende therapeutische sporen. We volgen dr. Benjamin Bondue (Erasmus, Brussel), een even ervaren als enthousiaste gids, die er ons van overtuigt dat idiopathische longfibrose helemaal niet zo zeldzaam is.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.