Alles over Duitsland

Een antwoord vindt u in de gerandomiseerde, dubbelblinde TiCAB-studie, die de twee therapeutische opties heeft vergeleken bij bijna 1.900 patiënten, ongeveer 50% van het aanvankelijk voorziene aantal.

Er bestaat wel degelijk een link tussen osteoporose en dementie. Dat wordt bevestigd door een Duitse groep, die de gegevens heeft geanalyseerd van een groot aantal Europeanen. De meeste recente studies daaromtrent werden echter uitgevoerd buiten Europa.

Amerikaanse vorsers hebben een verklaring gevonden voor het verband tussen complicaties tijdens de zwangerschap, het genetische risico en de impact ervan op schizofrenie. En alles wijst in de richting van de placenta. De complicaties zouden de expressie van genen in de placenta induceren die de ontwikkeling van dat complexe, multifactoriële syndroom in de hand zouden kunnen werken.

Toch een verrassende bevinding aangezien de darmen en de hersenen toch niet bepaald 'buren' zijn. De intestinale microbiota blijkt invloed te kunnen uitoefenen op het immuunsysteem in de hersenen. De onderliggende mechanismen zijn complex, maar dat biedt wel therapeutische perspectieven. Tekst en uitleg door Hartmut Wekerle (München, Duitsland).

De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).

Maria-Lucia Muntean en haar collega's (Kassel, Duitsland) hebben de resultaten gepresenteerd van een zeer interessante studie, die leert dat het rustelozebenensyndroom toeneemt bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Maria-Lucia Muntean en haar collega's (Kassel, Duitsland) hebben de resultaten gepresenteerd van een zeer interessante studie, die leert dat het rustelozebenensyndroom toeneemt bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Het gebruik van een insulinepomp is de laatste jaren sterk toegenomen bij type 1-diabetespatiënten. Een insulinepomp wordt echter nog maar weinig gebruikt bij jonge patiënten omdat een insulinepomp het risico op ketoacidose verhoogt volgens meerdere studies.

Als er echt geen stevige, beproefde behandeling bestaat voor een ziekte, wat momenteel het geval is voor de ziekte van Alzheimer, is het toch interessant als je de patiënt een alternatief kan aanreiken om hem toch in de mate van het mogelijke te helpen. Een mogelijke optie is een gerichte verbetering van de voeding. Een voorbeeld met de onafhankelijke LipiDiDiet-studie, die door de Europese Unie werd gefinancierd en waarvan de resultaten recentelijk online werden gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Neurology.

Hoe ziet het leven van vrouwen met multipele sclerose (MS) er echt uit eens de consultatie afgelopen is en de deur van het kabinet achter hen toegaat? In 8 Europese landen werd een grote steekproef uitgevoerd om de sociaaleconomische gevolgen van MS te evalueren. De onderzoekers hebben daarbij gezocht naar de onzichtbare symptomen van MS om een ruw en waarachtig beeld te schetsen van het dagelijkse leven van die vrouwen. MS blijkt een zware invloed te hebben op hun levenskeuzes, opleiding, carrière, sociale of intieme relaties en kinderwens. Dat is vaak moeilijker te dragen en te aanvaarden dan de symptomen van de ziekte of de ongemakken van de behandeling.

In deze video beschrijft professor Xenophon Baraliakos van het reumatologisch centrum van de Ruhr, Duitsland, wat volgens hem de belangrijkste recente aanwinsten zijn op het vlak van diagnose, voorspellende en prognostische factoren en behandeling van spondylartropathie.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course