Alles over Dharmage SC

Er is opkomend bewijs dat COPD geassocieerd is aan bepaalde patronen van verminderde longfunctie tijdens het leven, waaronder ook de kindertijd. Data zijn nu beschikbaar van een prospectieve cohortstudie die tot doel had te onderzoeken in welke mate levenslooptrajecten van de FEV1/FVC ratio, FVC, en hun combinatie gerelateerd waren aan statische longvolume- en gasoverdrachtsmetingen en diverse gezondheidsrisico's.

Eerdere onderzoeken suggereerden al dat bepaalde beroepsmatige blootstellingen de aan leeftijd gerelateerde achteruitgang van de longfunctie versnellen. De meeste van deze onderzoeken waren echter van korte duur en leverden geen overtuigende bevindingen op.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels