Alles over COPD

COPD wordt vaak gezien als een ziekte die vooral ernstig is bij oudere volwassenen. Een Canadees bevolkingsonderzoek toont echter dat volwassenen in de leeftijd van 30, 40 en 50 jaar met COPD een significante morbiditeit en overmatige mortaliteit ervaren door de ziekte.

Een grote Deense populatiestudie (1995-2015) heeft nagegaan of behandeling met bètablokkers op lange termijn een invloed heeft op het risico op COPD in de algemene bevolking. Daartoe werden nieuwe gebruikers van bètablokkers of andere antihypertensiva, baseline zonder COPD en 30-90 jaar oud, opgevolgd.

De ROBERT-studie werd opgezet om de anti-inflammatoire effecten van de fosfodiësterase-4 (PDE-4) inhibitor roflumilast op de bronchiale mucosa te onderzoeken bij patiënten met matige tot ernstige COPD én chronische bronchitis.

COPD wordt klassiek behandeld met een combinatie van een bronchusverwijdend middel (LABA en/of LAMA) en een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïd). Er is nu echter een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, een geneesmiddel dat zowel PDE3 als PDE4 remt en ook via inhalatie wordt toegediend. Op het congres werden de resultaten gepresenteerd van een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2b-studie. Het ziet ernaar uit dat het zou kunnen gaan om een belangrijke aanwinst bij de behandeling van COPD.

We weten dat ouderen kwetsbaarder zijn, dat wil zeggen minder fysiologische reserves hebben en meer vatbaar zijn voor stress. De prognose en de behandeling van een ernstige chronische ziekte, zoals COPD, kan hierdoor worden gewijzigd.

De auteurs proberen hun hypothese te bevestigen dat persistentie van verhoogde waarden van stikstofmonoxide in uitgeademde lucht (FeNO) in de follow-up die COPD-patiënten zou kunnen identificeren met een hoger risico op acute exacerbatie. En vermits we exacerbaties willen vermijden...

Tal van studies en observaties bevestigen dat bronchusobstructie en COPD zeer frequent zijn bij hiv-geïnfecteerde patiënten, hoofdzakelijk doordat die patiënten risicofactoren vertonen zoals roken (de prevalentie van roken bij hiv-geïnfecteerden is bijzonder hoog) en frequente, vaak ernstige luchtweginfecties.

Ziekenhuis, opgelet, gevaar. Dr. Orianne Dumas (INSERM, Villejuif, Frankrijk) heeft in een prospectieve studie vastgesteld dat ziekenhuispersoneel dat dagelijks in contact komt met ontsmettingsmiddelen (reiniging van de vloer) en vooral bepaalde chemische stoffen die erin zitten, 22 tot 32% meer kans loopt om COPD te krijgen.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.