Alles over CGRP

Meerdere sporen werden geëxploreerd om de behandeling van migraine te verbeteren. De CGRP-weg (calcitonine gene-related peptide) ziet er het interessantst uit. Volgens Jes Olesen (Glostrup, Denemarken) mogen we in een nabije toekomst geneesmiddelen gericht tegen CGRP of de receptor ervan verwachten die geïndiceerd zijn bij de preventie van migraineaanvallen.

CGRP heeft niet alleen een vaatverwijdend effect in de hersenen, maar ook in het hart, met name bij een myocardinfarct. In Vancouver werd een studie gepresenteerd die het effect van erenumab heeft onderzocht op de duur van de fysieke inspanning bij patiënten met een stabiele angina pectoris. Erenumab is een vierde monoklonale antistof, maar die antistof blokkeert de receptor voor CGRP.

Drie fase 3-studies, de studies EVOLVE 1 en 2 (galcanezumab), HALO EM (fremanezumab) en PROMISE -1 (eptinezumab), hebben voor het eerst aangetoond dat deze drie monoklonale antistoffen, die CGRP direct remmen, de maandelijkse frequentie van migraineaanvallen bij patiënten met episodische migraine snel met bijna 50% verlagen en zo het functioneren en de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren.

Op het laatste congres van de IHC (International Headache Society Congress) in Vancouver werden niet minder dan zes fase 3-studies met vier monoklonale antistoffen gepresenteerd die aantonen dat die biologische geneesmiddelen doeltreffend zijn bij de preventie van migraineaanvallen zowel bij patiënten met een episodische als bij patiënten met chronische migraine. De vier monoklonale antistoffen zijn telkens gericht tegen dezelfde target: CGRP, een neuropeptide van 37 aminozuren, dat een centrale rol speelt bij de pathogenese van een migraineaanval.