Alles over Canada

Op dit ogenblik zijn bijna 50% van de mensen die leven met hiv en behandeld worden met antiretrovirale middelen in België 50-plussers (1). Een onweerlegbaar bewijs dat de voorheen dodelijke infectie is afgezwakt tot een chronische ziekte. Nieuwe uitdagingen, naast het vinden van een genezende therapie, zijn de leeftijdsgebonden comorbiditeit, de bijhorende behandelingen en het risico op geneesmiddelinteracties. Kan deze groep 50-plussers ondanks de risico's toch gezond oud worden? Wat is in deze context de waarde van DTG/3TC? Prof. Jean-Cyr Yombi (dienst interne geneeskunde, infectieziekten en tropische ziekten, UCL-St Luc) geeft zijn visie op deze vraag.

Volgens een internationale studie verhoogt buikligging de oxygenatie bij patiënten met hypoxemische ademhalingsinsufficiëntie als gevolg van Covid-19 en verlaagt buikligging de noodzaak tot intubatie en het overlijdensrisico. Covid-19-patiënten die niet geïntubeerd zijn, maar wel veel zuurstof via een neussonde nodig hebben, zouden dus het best in buikligging worden gelegd.

Volgens een Canadese studie worden driemaal meer vetten geoxideerd bij zeer intensieve intervaltraining in een koude omgeving (0 °C) dan in een thermoneutrale omgeving van ongeveer 21 °C. De ochtend na een trainingsessie in een thermoneutrale omgeving was de oppervlakte van de curve van de postprandiale glykemie echter lager.

Bijna één op de zes Covid-19-patiënten heeft volgens een meta-analyse enkel maag-darmsymptomen. Dat bevestigt de multisystemische en uiterst variabele effecten van de infectie en zou de radiologen ertoe moeten aanzetten waakzaam te blijven tijdens de pandemie.

De COMPLETE-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die het nut van een al dan niet onmiddellijke complete revascularisatie heeft onderzocht bij de behandeling van een infarct met een primaire angioplastiek. Een belangrijke studie, want de eerder uitgevoerde studies waren statistisch niet krachtig genoeg om een effect op de sterfte of het risico op recidiefinfarct te detecteren.

Het lijkt erop dat de mortaliteit gerelateerd aan sarcoïdose toeneemt in Noord-Amerika, meer bepaald bij vrouwen en ouderen. Om de incidentie, prevalentie en mortaliteit door sarcoïdose in te schatten werd een cohortstudie opgezet in Ontario, Canada (1996-2015).

Voor de initiële behandeling van COPD zijn zowel LABA's als LAMA's aanbevolen*. Maar bijna alle LABA's zijn alleen gecombineerd met een ICS beschikbaar. De auteurs hebben dan ook LABA+ICS vergeleken met LAMA, als initiële behandeling in de dagelijkse praktijk, in functie van de bloedeosinofilie.

AspECT (Aspirin and Esomeprazole Chemoprevention Trial in Barrett's metaplasia) is een gerandomiseerde, open fase 3-studie met een 2x2 factoriële opzet die de preventieve waarde van aspirine en een protonpompremmer, in casu esomeprazol, heeft onderzocht bij patiënten met een barrettoesofagus ≥ 1 cm.