Alles over Brussel

Het Verzekeringscomité keurde maandagochtend (17/12) de teksten goed van de overeenkomsten voor complexe slokdarm- en pancreaschirurgie. Ziekenhuizen die deze ingrepen willen uitvoeren in een referentiecentrum krijgen tot 31 maart 2019 de tijd om een dossier in te dienen. Vanaf 1 januari 2020 zullen deze ingrepen nog in een beperkt aantal centra kunnen uitgevoerd worden.

De nomenclatuur voor 'speciale verstrekkingen' in de gastro-enterologie werd in 2017 grondig hervormd. De structurele maatregelen moesten een besparing opleveren van 4,4 miljoen euro. De Riziv-audit 2017 toont dat de uitgaven dat jaar op hetzelfde peil bleven staan als in 2016.

Op het congres van het ERS dit jaar was er veel te doen over idiopathische longfibrose: nieuwe richtlijnen, observationele studies, diagnostisch en therapeutisch beleid, toenemend belang van een holistische aanpak en vooral nieuwe, veelbelovende therapeutische sporen. We volgen dr. Benjamin Bondue (Erasmus, Brussel), een even ervaren als enthousiaste gids, die er ons van overtuigt dat idiopathische longfibrose helemaal niet zo zeldzaam is.

Een tekort aan frataxine is het sleutelement bij de pathogenese van Friedreich-ataxie. Een eventuele oplossing voor dat probleem moeten we zoeken via epigenetische weg en gentherapie. Hoever staan we? Massimo Pandolfo (ULB Erasmus, Brussel) legt uit wat we al hebben bereikt en welke weg we nog moeten afleggen.

In Vlaanderen loopt het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker goed. Maar het kan zeker nog beter. Zo laten nogal wat Vlamingen met een positieve stoelgangtest het na een afspraak te maken voor het vervolgonderzoek.

Op het congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) in Brussel begin deze maand ging er veel aandacht naar de impact van de ziekenhuisnetwerken. De vereniging maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de netwerken en de forfaitaire betaling voor laagvariabele zorg. Als de netwerken zouden uitmonden in lagere budgetten, brengt dat mogelijk de moderne cardiologie in gevaar, luidde het. Dat is waarom de BSC de Belgian Heart Foundation in het leven heeft geroepen.

In één jaar tijd werden in België zowat 12.000 hiv-zelftests aangekocht, of gemiddeld 32 zelftests per dag. Vier op de tien zelftests worden in de apotheek aangekocht, zes op de tien worden via de online apotheek aan de man gebracht. Het merendeel van de tests wordt in Vlaanderen aangekocht.*

Dat is de titel van het zesde symposium dat het BREACH, het Belgische consortium voor onderzoek naar aids en hiv, afgelopen vrijdag in Brussel heeft gehouden. De antwoorden die het panel van Belgische experts op die vraag geven, zijn niet alleen zeer belangrijk, maar ook zeer positief en zeer bemoedigend.

Volgens een pan-Europese studie uitgevoerd door een Engelse groep (voor de Brexit, toen de Britten nog oog hadden voor het lot van Europa), wordt 25% van de mensen die in gesloten ruimten werken (kantoren, magazijnen,...) direct blootgesteld aan passief roken. Daar dreigen ze de pulmonale en cardiale gevolgen van te moeten dragen.

Donderdag 29 juni organiseert Roularta HealthCare, uitgever van onder andere Artsenkrant, een post-EAN meeting. Keynote-speakers in Brussel focussen op epilepsie, Alzheimer, MS en migraine. Vanop vier locaties te lande kan u interactief de uiteenzettingen volgen en vragen stellen. Snel (en gratis) inschrijven is de boodschap.

Op 9 en 10 februari had in Brussel het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology plaats. Aantredend voorzitter professor Marc Claeys had een duidelijke boodschap voor minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block: een betere terugbetaling dringt zich op. De Open VLD-excellentie zelf zei vooral heil te verwachten van netwerken tussen ziekenhuizen.