Alles over Brazilië

Een zwangerschap gaat gepaard met hemodynamische, hemostatische en metabole veranderingen, die het cardiovasculaire risico verhogen. Dat is vooral een probleem bij vrouwen met een hartziekte. En dat aantal blijkt gestaag te stijgen.

Cynthia Batista van het Braziliaanse ministerie voor volksgezondheid heeft in Boston de eerste resultaten gepresenteerd van een analyse van de gegevens over geneesmiddelenbewaking die werden verzameld tussen januari en augustus 2017 bij zomaar eventjes meer dan 26.000 hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen behandeling hadden gekregen en die een ART kregen op basis van dolutegravir.

Twee steekproeven, die met een tussenpoos van 17 jaar werden uitgevoerd bij astmalijders, hun naaste gezinsleden en zorgverstrekkers in meerdere Europese landen, de VS, Brazilië en Japan, tonen maar weinig evolutie inzake de behandeling, de ernst van de dagelijkse symptomen en de levenskwaliteit. Al die patiënten zijn nog altijd sterk beperkt in hun sociale, gezins- en beroepsleven.