Alles over België

Dr. Cristina Mussini van de Universiteit van Modena (Italië) heeft een e-poster gepresenteerd over de werkzaamheid en de veiligheid van overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie op basis van dolutegravir na 96 weken follow-up in het reële leven. Het interessantste resultaat betreft de patiënten van wie informatie over resistentie bekend was bij inclusie in de studie. Bij hen bleef het virus nog altijd onderdrukt na twee jaar follow-up.

Dr. Cristina Mussini van de Universiteit van Modena (Italië) heeft een e-poster gepresenteerd over de werkzaamheid en de veiligheid na 96 weken follow-up in de reële wereld van overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie op basis van dolutegravir. Het interessantste resultaat betreft de patiënten, van wie gegevens over resistentie bekend waren bij inclusie in de studie: bij die patiënten bleef het virus na 2 jaar follow-up nog altijd onderdrukt.

Hiv-infecties worden al meer dan 20 jaar behandeld met een drievoudige combinatietherapie. Nu werd echter een nieuwe behandelingsstrategie ontwikkeld, waarbij personen met hiv worden behandeld met een combinatie van twee antiretrovirale geneesmiddelen, een 2DR (2-drugs regime). Dovato, een combinatie van dolutegravir en lamivudine in één enkele tablet, is het eerste 2DR dat geïndiceerd is voor een behandeling te starten én voor de overschakeling van stabiele patiënten die al een behandeling krijgen.

De hybride CARISEL-studie heeft de klinische werkzaamheid en de implementering onderzocht van een nieuwe antiretrovirale behandeling met een combinatie van langwerkend CAB en RPV. Op het congres in Glasgow is die studie meerdere keren aan bod gekomen. We beschrijven hier wat het ziekenhuispersoneel denkt over die nieuwe behandelingsstrategie tegen hiv-infectie.

Een depressie wordt gewoonlijk behandeld met antidepressiva en psychotherapie. Een internationale studie uitgevoerd door artsen van de Groupe Européen pour l'Etude de la Dépression Résistante (prof. Julien Mendlewicz en dr. Daniel Souery voor België) stellen de gegrondheid van een combinatietherapie bij patiënten met een ernstige depressie echter ter discussie.

Een langwerkend, injecteerbaar medicijn is een belangrijke aanwinst bij de behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten, vooral aangezien een goede therapietrouw zo belangrijk is voor de virologische werkzaamheid. Maar wat denken de Europese patiënten en artsen ervan? Een eerste antwoord op die vraag wordt geboden door de resultaten van een tussentijdse analyse van de CARISEL-studie (Cabotegravir and Rilpivirine Implementation Study in European Locations).

Volgens een internationale studie kunnen psychiatrische aandoeningen de prognose van een Covid-19 verslechteren: tweemaal hogere oversterfte en een tweemaal hoger risico op ziekenhuisopname. Dat zou vooral gelden voor psychosen en stemmingsstoornissen. Ook de behandeling met antipsychotica en anxiolytica zou meespelen.

Twaalf vorsers van de universiteiten van Antwerpen, Hasselt, Leuven (KUL) en Brussel (VUB) hebben het Belgische systeem van "huishoudelijke bubbel" tegen het licht gehouden. Bij analyse van de verschillende scenario's blijkt die strategie positieve invloed te hebben op het aantal ziekenhuisopnames.

Iedereen kent wel negatieve studies (primair eindpunt niet bereikt), waarvan bepaalde secundaire eindpunten sterk worden belicht, wat statistici de gordijnen in jaagt. Omgekeerd zijn er ook positieve studies, waarvan sommige secundaire resultaten de vraag doen rijzen of het klinisch wel interessant is.

In België wordt continue monitoring van de glykemie in real time terugbetaald als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Op die manier konden vorsers bij 515 patiënten met type 1-diabetes tal van parameters van de variabiliteit van de glykemie op korte termijn bepalen die voordien niet of niet vlot konden worden vastgesteld. Deze informatie vormt een aanvulling op wat we al weten over de variabiliteit op lange termijn, die wordt gemeten aan het HbA1c-gehalte.

Vorsers van de Universiteit van Luik en de KULeuven hebben het resultaat van sequencing van het genoom van het SARS-CoV-2 gepubliceerd op het internationale platform Nextstrain. Sequencing van het genoom is een aanvulling op contactopsporing en maakt het mogelijk de betrouwbaarheid van de screeningtests te verbeteren.

DOVATO (dolutegravir 50 mg/ lamivudine 300 mg), het eerste complete regime op basis van 2 molecules in één tablet voor naïeve en reeds behandelde hiv-1 patiënten, is terugbetaald in België vanaf 1 december 2019.

Het is nu, voor de eerste keer, officieel: 2 = 3. De EACS, een veeleisende wetenschappelijke vereniging, raadt in haar nieuwe richtlijnen de combinatie dolutegravir + lamivudine (3TC) aan als eerstelijnstherapie bij patiënten die nog niet worden behandeld, en raadt ook aan patiënten bij wie de virale belasting onmeetbaar laag is met een drievoudige combinatietherapie, over te schakelen op de combinatie dolutegravir + lamivudine.

Het aantal gevallen van leververvetting, de eerste stap naar NASH, stijgt wereldwijd exponentieel.Hiv-geïnfecteerde patiënten blijven er niet van gespaard. Dat is toe te schrijven aan de vele al bekende metabole risicofactoren, de chronische ontsteking als gevolg van de hiv-infectie en het effect van de behandeling. Een groep uit Rome heeft de prevalentie van leververvetting onderzocht in een groepje van 60 patiënten en heeft de differentiële impact van antiretrovirale middelen en vooral van de nieuwe tweevoudige combinatietherapie van dolutegravir en lamivudine geanalyseerd.

Tijdens de recente United European Gastroenterology week (UEG week 2019) werd een studie gepresenteerd die de resistentie heeft onderzocht tegen antibiotica die worden gebruikt om een H. pylori-infectie te behandelen. H. pylori is een bacterie, die maagulcus, maagkanker en bepaalde lymfomen veroorzaakt.

Het percentage personen uit de doelgroep dat aangeeft in de afgelopen tien jaar een colonoscopie te hebben ondergaan, is het hoogst in het Brussels Gewest (32,2%), gevolgd door het Vlaams Gewest (28,7%) en het Waals Gewest (23,7%).

In 2018 hebben zich drie keer zoveel Vlamingen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar laten testen op dikkedarmkanker. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van Sciensano.