Alles over ATLAS

Een interessante post-hocanalyse van de studies ATLAS, FLAIR en ATLAS-2M leert dat het bestaan van een mutatie die resistentie opwekt tegen rilpivirine, bij inclusie in de studie een van de belangrijkste oorzaken van virologische mislukking is bij toediening van de injecteerbare combinatie cabotegravir/rilpivirine LA. Vandaar het belang van genotypering voor opsporing van resistentie voor het starten van de behandeling.

Er lopen tal van initiatieven om de antiretrovirale behandeling te verlichten. Op de CROI van 2019 werden de resultaten gepresenteerd na een follow-up van 48 weken van de ATLAS-studie. Die fase 3-studie bewijst dat de injecteerbare combinatie van langwerkend cabotegravir en langwerkend rilpivirine niet minder goed is dan een klassieke perorale drievoudige combinatietherapie als onderhoudstherapie bij hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de virale belasting onmeetbaar laag is geworden dankzij een langdurige drievoudige combinatietherapie.