...

De studie werd uitgevoerd bij 106 178 vrouwelijke leerkrachten en leden van het administratief personeel (mediane leeftijd: 52 jaar) die bij inclusie in de California Teachers Study (die werd gestart in 1995) geen hart- en vaataandoening vertoonden. De studie heeft het effect van consumptie van suikerhoudende dranken (frisdranken, fruitdrank, gezoet water in flessen of thee met suiker) op het cardiovasculaire risico geëvalueerd. De vrouwen werden uitgenodigd om een vragenlijst over de voeding in te vullen waarin ze aangaven hoeveel suikerhoudende dranken ze per dag dronken. De vorsers van de University of California in San Diego hebben de ziekenhuisdossiers van de vrouwen doorgenomen om na te gaan bij welke vrouwen een hart- en vaataandoening (myocardinfarct, CVA, revascularisatie) was gediagnosticeerd.Tijdens een follow-up van 20 jaar werden 8848 cardiovasculaire accidenten geregistreerd. De vrouwen met de grootste consumptie van suikerhoudende dranken waren jonger, rookten vaker, waren vaker zwaarlijvig en hadden een minder evenwichtige voeding dan de andere.Wat de effecten op de cardiovasculaire gezondheid betreft, na correctie voor mogelijke vertekenende factoren correleerde de consumptie van minstens één suikerhoudende drank per dag met een 19% hoger risico op ontwikkeling van hart- en vaataandoeningen, een 21% hoger risico op cerebrovasculair accident en een 26% hoger risico op een revascularisatieprocedure zoals een angioplastiek dan bij de vrouwen die zelden of nooit suikerhoudende dranken dronken.Ook het type suikerhoudende drank blijkt invloed te hebben op het cardiovasculaire risico. Vrouwen die minstens één fruitdrank per dag dronken, liepen 42% meer kans op hart- en vaataandoeningen dan vrouwen die zelden of nooit suikerhoudende dranken dronken. Frisdranken verhoogden het risico met 23%.Aangezien het een observationele studie betreft, kan uiteraard niet worden geconcludeerd dat het gaat om een oorzakelijk verband. Toch denken de auteurs dat suiker het risico op hart- en vaataandoeningen via verschillende mechanismen zou kunnen verhogen. "Suikerhoudende dranken verhogen de glykemie en de insulineconcentratie in het bloed, wat de eetlust kan verhogen en kan leiden tot obesitas, een belangrijke risicofactor voor dergelijke aandoeningen", commentarieerde Cheryl Anderson."Te veel suiker in het bloed gaat bovendien gepaard met oxidatieve stress, ontsteking, insulineresistentie, een ongezond cholesterolprofiel en type 2-diabetes, die alle sterk correleren met de pathogenese van atherosclerose, de frequentste oorzaak van hart- en vaataandoeningen."(referentie: Journal of the American Heart Association, 13 mei 2020, doi:10.1161/JAHA.119.014883)