...

Sporten is een remedie voor veel kwalen. Geldt dat ook voor migraine, een soms invaliderende ziekte? Het is wetenschappelijk bewezen dat sporten een doeltreffende profylaxe kan zijn. Om dat verder uit te vlooien, hebben vorsers van de Universiteit van Washington een studie uitgevoerd bij 4879 migrainelijders. Driekwart (n = 3644) had chronische migraine, d.w.z. minstens 15 aanvallen per maand. De overige 1235 patiënten hadden episodische migraine (tot 14 aanvallen per maand).4647 patiënten hebben een vragenlijst ingevuld over sporten, de kenmerken van de migraine, de slaap, depressie, angst en stress. Naargelang van de hoeveelheid sport werden de patiënten in vijf groepen ingedeeld: geen sport, 1-30 minuten per week, 31-90 minuten per week, 91-150 minuten per week en meer dan 150 minuten per week.Slechts 27% van de proefpersonen leefde de richtlijnen van de WGO ter zake na, d.w.z. matige tot intensieve lichaamsbeweging meer dan 150 minuten per week.De resultaten spreken voor zich: de patiënten die minder dan 2,5 uur lichaamsbeweging per week namen, vertoonden vaker een depressie, angst en slaapstoornissen. 47% van de patiënten die geen lichaamsbeweging namen, was depressief, 39% was angstig, 77% had slaapstoornissen en 48% had minstens 25 dagen per maand hoofdpijn."Migrainelijders zouden meer lichaamsbeweging moeten nemen in het dagelijkse leven. Dat is een veilige en goedkope manier om de frequentie en de intensiteit van migraine te verminderen en om een aantal andere problemen aan te pakken die vaak voorkomen bij migraine", concludeert dr. Dyess. "Bij het sporten scheidt het lichaam natuurlijke pijnstillers, endorfines genaamd af. Die helpen de mensen om beter te slapen en verminderen de stress."(referentie: American Academy of Neurology, persmededeling, 23 februari 2021)