...

Veel studies hebben aangetoond dat een goede nacht heilzaam is voor het hart, de hersenen, de lijn ... Maar mensen die goed slapen, zullen zich ook minder druk maken over het minste.Vorsers van de Iowa State University zijn tot die conclusie gekomen na een studie waarin aan 202 studenten eerst werd gevraagd gedurende een maand dagelijks de kwaliteit van hun slaap, stresserende factoren en woedaanvallen te noteren. Slaaptekort correleerde met een gevoel van woede tijdens de eerste dagen na de kortste nachten. De helft van dat effect werd toegeschreven aan de hogere frequentie van stressfactoren op die dagen.Daarna hebben de wetenschappers een experiment uitgevoerd bij 147 proefpersonen die willekeurig in twee groepen werden ingedeeld. De proefpersonen van de eerste groep moesten hun gewone slaapschema voortzetten. De proefpersonen van de andere groep moesten hun slaap met ongeveer vijf uur inkorten gedurende twee nachten. Vervolgens werd de reactie van de proefpersonen gemeten bij blootstelling aan een irriterend geluid.De proefpersonen die minder hadden geslapen, waren veel prikkelbaarder in reactie op geluid en die prikkelbaarheid nam tijdens de volgende dagen nog toe. De proefpersonen die een regelmatige slaap hadden, hadden zich na twee dagen aangepast aan het onaangename geluid en signaleerden minder woede en negatieve affecten. Het effect correleerde grotendeels met het gevoel van slaperigheid overdag. Dat wijst erop dat slaaptekort de emotionele aanpassing aan frustrerende omstandigheden ondermijnt. De twee proefnemingen tonen overtuigend aan dat slaaptekort woede versterkt zowel in het laboratorium als in het dagelijkse leven. Op korte termijn correleert dat met een gevoel van slaperigheid en op middellange termijn met stress. De studie wijst er ook op dat het belangrijk is specifieke emotionele reacties en de regeling ervan bij slaapstoornissen te analyseren. (referentie: Sleep, 27 mei 2020, doi: 10.1093/sleep/zsaa056.274)