...

Vorsers van de Universiteit van Warwick hadden de ouders al gewaarschuwd dat het belangrijk is dat kinderen voldoende slapen. Ze hadden immers vastgesteld dat kinderen die te weinig slapen, vaker zwaarlijvig zijn op volwassen leeftijd. Nu hebben ze aangetoond dat te weinig slapen invloed heeft op hun geestelijke gezondheid.De vorsers hebben een gegevensbank (Adolescent Brain Cognitive Development) met de profielen van 11 000 Britse kinderen van 9-11 jaar uitgevlooid om de correlatie te analyseren tussen de duur van de slaap en de structuur van de hersenen. Daarbij hebben ze vastgesteld dat een te korte slaaptijd negatieve invloed heeft op allerhande uitkomstmaten zoals depressie, angst, impulsief gedrag en slechte cognitieve prestaties.De totaalscore van gedragsproblemen was gemiddeld 53% hoger bij de kinderen die minder dan 7 uur per nacht sliepen, dan bij de kinderen die 9 tot 11 uur sliepen, en hun totale cognitieve score was gemiddeld 7,8% lager. Bij analyse van de longitudinale gegevens correleerde een kortere slaaptijd een jaar later nog altijd significant met psychiatrische stoornissen en met name depressieve problemen.Naast de correlatie tussen een tekort aan slaap en de geestelijke gezondheid hebben de auteurs dankzij analyse van de volumineuze gegevensbank ook ontdekt dat sommige delen van de hersenen van kinderen die weinig sliepen, kleiner waren dan gemiddeld, namelijk de orbitofrontale en prefrontale cortex, de temporale kwab, de precuneus en de gyrus supramarginalis. Prof. Jianfeng Feng herinnerde eraan dat "kinderen van 6-12 jaar 9-12 uur per dag zouden moeten slapen". Wereldwijd vertonen kinderen en adolescenten echter vaak slaapstoornissen doordat de school meer tijd in beslag neemt, doordat ze meer tijd doorbrengen voor schermen en doordat ze meer sociale en sportactiviteiten hebben", zei hij. Zijn collega, professor Edmund Rolls, voegde er nog aan toe dat "verder onderzoek noodzakelijk is om de mechanismen te achterhalen die ten grondslag liggen aan de sterke correlatie die werd teruggevonden tussen de slaaptijd, de structuur van de hersenen en metingen van de cognitieve en geestelijke gezondheid bij kinderen". (referentie: Molecular Psychiatry, 3 februari 2020, doi: 10.1038/s41380-020-0663-2)