...

De afdeling kindergeneeskunde van het Instituut voor medische wetenschappen in New Delhi heeft een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij kinderen jonger dan 17 jaar die zich op de spoedafdeling voor kinderen aanmeldden, die nog geen antibiotica hadden gekregen en bij wie een diagnose werd gesteld van sepsis of septische shock. De 441 kinderen werden in twee groepen ingedeeld: kinderen bij wie antibiotica werden gestart binnen een uur na de diagnose van sepsis, een ernstige sepsis of septische shock (n = 241, 55%), en kinderen bij wie de antibiotica pas na meer dan een uur werden gestart (n = 200, 45%). De vorsers hebben het overlijdensrisico en andere klinische resultaten vergeleken tussen de twee groepen. Ongeveer driekwart (77%) van de 441 kinderen was in septische shock. Het overlijdensrisico was significant hoger bij de kinderen bij wie antibiotica pas na meer dan een uur werden gestart, dan bij kinderen bij wie antibiotica binnen een uur werden gestart: 29% versus 20%. De septische shock genas significant sneller, de duur van beademing en de duur van het ziekenhuisverblijf waren significant korter bij de kinderen bij wie snel antibiotica werden getart. Er was geen verschil in de andere klinische resultaten tussen de twee groepen. De auteurs raden dan ook aan snel antibiotica toe te dienen, binnen een uur na het stellen van een diagnose van septische shock. (referentie : The Journal of Pediatrics, juni 2021, doi : 10.1016/j.jpeds.2020.12.035)