...

We wisten al dat verlichting 's nachts de secretie van melatonine remt en het circadiaanse ritme kan verstoren, wat een risicofactor voor kanker kan zijn. Volgens twee recente studies bestaat er een correlatie tussen sterke blootstelling aan het licht van straatlampen en uitstalramen 's nachts en borstkanker. Aangezien borstkanker en schildklierkanker een gemeenschappelijke hormonale oorzaak zouden kunnen hebben en aangezien de circadiaanse ritmes de schildklierfunctie regelen, hebben vorsers van de Universiteit van Texas de hypothese geformuleerd dat blootstelling aan kunstlicht 's nachts de incidentie van schildklierkanker zou kunnen verhogen.Om die hypothese te toetsen, hebben prof. Qian Xiao et coll. de gegevens van satellietbeelden doorgenomen om de hoeveelheid licht 's nachts op de woonplaats van de verschillende deelnemers te ramen. Daarnaast hebben ze de gegevensbanken van het nationale kankerregister uitgepluisd om na te gaan bij welke patiënten er tot en met 2011 een diagnose van schildklierkanker was gesteld. Tussen 1995 en 1996 werden 464 371 deelnemers gerekruteerd, die gemiddeld gedurende 12,8 jaar werden gevolgd. Bij 856 patiënten werd een diagnose van schildklierkanker gesteld (bij 384 mannen en 472 vrouwen). Natuurlijk werd ook rekening gehouden met hun levenswijze, omgevingsfactoren en persoonlijke aanleg.Het risico op ontwikkeling van schildklierkanker en meer bepaald van de frequentste vorm ervan, het papillaire schildkliercarcinoom, was 55% hoger in het hoogste kwintiel van nachtelijk licht dan in het laagste kwintiel. De correlatie was sterker bij vrouwen (81% hoger risico tegen 29% bij mannen).De wetenschappers hebben nog andere verschillen vastgesteld. Bij vrouwen was er een sterkere correlatie met plaatselijke kanker zonder teken van uitzaaiing elders in het lichaam. Bij mannen was de correlatie sterker met een verder gevorderde kanker.Soortgelijke resultaten werden teruggevonden ongeacht de grootte van de tumor. Die resultaten moeten echter nog door epidemiologisch onderzoek worden bevestigd en ook moeten de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de correlatie tussen nachtelijk licht en schildklierkanker, worden ontrafeld, aldus de auteurs van deze observatiestudie.Ze schuiven twee hypothesen naar voren. Vooreerst, licht 's nachts onderdrukt melatonine, een hormoon dat invloed heeft op de activiteit van oestrogenen, die belangrijke antitumorale effecten kan hebben. Ten tweede, verstoring van de interne klok (circadiaanse ritmes) door licht 's nachts en dat is een risicofactor voor allerhande kankers."Onlangs hebben bepaalde steden een inspanning geleverd om de lichtvervuiling te verminderen. Wij denken dat verder onderzoek wenselijk is om na te gaan of die inspanningen invloed hebben op de gezondheid van de mens en zo ja, in welke mate", concludeerde prof. Xiao. (referentie: Cancer, 8 februari 2021, doi: 10.1002/cncr.33392)