...

Volgens de gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van februari 2020 tot begin april 2020 is een sars-CoV-2-infectie ernstiger bij 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.Een nieuw rapport van 1 320 448 in het lab bevestigde gevallen van sars-CoV-2-infectie die zich tussen 22 januari 2020 en 30 mei 2020 hebben voorgedaan in de Verenigde Staten, bevestigt dat niet iedereen even sterk wordt getroffen. Patiënten met gezondheidsproblemen ontwikkelen vaker complicaties na een sars-CoV-2-infectie.Bij analyse van de 287 320 patiënten (22%) met onderliggende medische problemen op 30 mei 2020 werden vooral de volgende aandoeningen geregistreerd: hart- en vaataandoeningen (32%), diabetes (30%) en chronisch longlijden (18%).In het totaal werden 184 673 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, dus 14% van het totale aantal geïnfecteerde patiënten. 29 837 (2%) patiënten werden opgenomen op een bewakingsafdeling en 71 116 (5%) patiënten zijn gestorven. Het aantal ziekenhuisopnames was zesmaal hoger bij de patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen (45,4%) dan bij patiënten zonder onderliggende medische aandoening (7,6%). De sterfte was twaalfmaal hoger bij de patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen (19,5%) dan bij de patiënten zonder (1,6%)."We moeten dus verder gegevens verzamelen en analyseren van geïnfecteerde patiënten, vooral patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen", schrijven de auteurs van het rapport. "Die gegevens zijn essentieel om de tendensen te volgen, om patiënten op te sporen die risico lopen op een infectie en op ernstige complicaties in geval van infectie, om plaatselijke haarden te identificeren teneinde die aan te pakken en om de strategieën om overdracht van het virus te verhinderen te verbeteren, vooral bij vatbare mensen." (referentie: Centers for Disease Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly Report,19 juni 2020)