...

In de Verenigde Staten zijn er ongeveer 2,1 miljoen amateursurfers. Dr. Greditzer, radioloog en zelf een verwoed surfer, heeft een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de frequentste orthopedische letsels zijn bij surfers en hoe vaak daar een heelkundige interventie voor is vereist. De doelstelling van de studie was een beschrijvende analyse van de MRI-afwijkingen verrichten bij patiënten die wegens verwondingen opgelopen bij het surfen waren opgenomen in het HSS, een stedelijk tertiair ziekenhuis dat gespecialiseerd is in stedelijke spier- skeletafwijkingen.De auteurs hebben retrospectief de medische dossiers doorgenomen van patiënten die tussen 1 januari 2009 en 1 augustus 2018 in het HSS waren behandeld wegens verwondingen bij het surfen. Uiteindelijk werd de studie uitgevoerd bij 90 patiënten bij wie een MRI was uitgevoerd. De mediane leeftijd was 36 jaar (spreiding 12-66 jaar) en het ging hoofdzakelijk om mannen (74%). De auteurs hebben beschrijvende analyses van de gegevens verricht om de frequentie van lichamelijke letsels, de diagnose en de behandeling (al dan niet chirurgisch) te evalueren.Bij beeldvorming werden acute surfblessures gediagnosticeerd bij 72% van de patiënten. Het ging vooral om letsels van de schouders (46%), de knieën (28%), de voeten en de enkels (9%), de wervelkolom (6%), de elleboog (6%) en andere (ribfracturen, spierscheur) (5%).In tegenstelling tot wat in eerdere studies werd vastgesteld, ging het vaker om afwijkingen van de armen, met vooral een voorwaartse schouderontwrichting. Het frequentste knieletsel was een scheur van het mediale ligamentum collaterale. Slechts in 17% van de gevallen diende een heelkundige ingreep te worden uitgevoerd. "In vergelijking met andere extreme sporten is surfen dus nog relatief veilig", concludeert dr. Greditzer.(referentie: Sports Health, 5 november 2019, DOI: 10.1177/1941738119880863)https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1941738119880863?journalCode=spha